ادامه برگزاری مراسم جشن نوروز در روژهلات کوردستان

در روژهلات کوردستان برگزاری مراسم‌های نوروز و آیین‌های نوروزی همچنان در نقاط مختلف با شور و اشتیاق بسیار ادامه دارد.

نوروز ۲۰۲۴ در روژهلات

برگزاری مراسم و جشن‌های نوروزی در شهرها و روستاهای مختلف روژهلات کوردستان ادامه دارد.

در همین چهارچوب نیز روز گذشته در شهرهایی مانند ارومیه، پیرانشار، سقز، مهاباد و در بسیاری از روستاها آتش نوروز روشن شده و جشن نوروز برگزار شد.

همچنین در ادامه آیین‌های نوروزی در بسیاری از روستاها و مناطق روژهلات کوردستان به ویژه در مناطق روستایی مریوان مراسم‌هایی با عنوان «دێ تەکانی» (روستا تکانی) در حال انجام است و اهالی مناطق و روستاهای مختلف به صورت دسته جمعی  اقدام به پاکسازی محیط روستاها و همچنین طبیعت منطقه نموده‌ و اینگونه به استقبال نوروز رفتند. علاوه بر مناطق روستایی دریاچه‌ی زریبار هم توسط طبیعت دوستان در همین راستا پاکسازی شد.

در این مراسم‌ها حضور گسترده زنان و کودکان نیز چشمگیر بوده است.

همچنین کودکان در اقصی نقاط روژهلات کوردستان خود را برای مراسم «شەو بەراتێ» آماده کرده و این مراسم در برخی روستاها و مناطق مانند روستای «گویزه کویره» مریوان روز گذشته با حضور گسترده کودکان برگزار شد.

در این مراسم کودکان با پوشیدن لباس‌های نو و نوروزی خود به صورت دسته جمعی به در خانه‌های روستا رفته و اهالی منزل نیز با دادن شیرینی و شکلات، گردو، تخم مرغ و غیره از کودکان استقبال می‌کنند.