آتش نوروز در روژهلات کوردستان شعله‌ور است

در بسیاری از روستاها و مناطق روژهلات کوردستان آتش نوروز با شرکت شهروندان شعله‌ور است. شهروندان تا پاسی از شب به دور آتش نوروز با شور و اشتیاق به شادی و‌ پایکوبی پرداختند.

جشن نوروز در شهرها، مناطق و روستاهای روژهلات کوردستان با وجود بارش شدید باران و فشارهای دولت ایران به صورت گسترده مورد استقبال قرار گرفت. در روستای قَمتَر از توابع شهر مهاباد، روستای میماندار از توابع نقده، روستای حسن نوران از توابع شنو، همچنین منطقه‌ی سرچنار بوکان، شهروندان با تجمع در میادین نوروز آتش نوروز را برافروختند و با شادمانی و پوشیدن لباس‌های‌ اصیل کوردی جشن گرفتند.

پس از روشن کردن آتش نوروز، شهروندان تا پاسی از شب با آواز و پایکوبی به دور آتش، نوروز را جشن گرفتند.