هَفتَن: ژن ژیان ئازادی محتوای اصلی نوروز است

عضو مجلس پژاک مظلوم هفتن ضمن تبریک نوروز، آنرا با «انقلاب ژن، ژیان، ئازادی» پیوند داد و از همه خلق‌ها بویژه خلق کورد در روژهلات کوردستان خواست تا قویا در نوروز امسال مشارکت ورزند.

نوروز ۲۰۲۴

مظلوم هفتن، عضو مجلس حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) در مصاحبه‌ای با موضوع نوروز که با خبرگزاری فرات (ANF) انجام داد ارزیابی‌های مهمی ارائه کرد.

هفتن که علاوه بر تبریک جشن نوروز به رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، خانواده‌های شهدا، مادران صلح و تمام مبارزان آزادی، تمام کوردستانی‌ها و مردم ایران بویژه خلق کورد در روژهلات کوردستان، به زمینه و معنای تاریخی نوروز، معاصرسازی و بازیابی معنای حقیقی‌اش توسط جنبش آزادی کورد به رهبری عبدالله اوجالان، رهبر خلق کورد پرداخت و «انقلاب ژن، ژیان، ئازادی» را محتوای اصلی نوروز خواند و مشارکت گسترده در نوروز را ادامه انقلاب مذکور برشمرد. نیز مشارکت قوی مردم در برگزاری نوروز را هم پیامی مهم به سیاست‌های ظلم و اشغالگری ضحاک‌های معاصر دانست، در عین حال به عنوان یک وظیفه اخلاقی در راستای مشارکت در کمپین جهانی «آزادی برای عبدالله اوجالان و راه‌حل سیاسی برای مسئله کورد» تعریف نمود.

متن کامل مصاحبه مظلوم هفتن به شرح زیر است:

«نوروز تحول و دگرگونی است

جشن نوروز ۱۴۰۳ را به رهبر آپو، خانواده‌های شهدا، مادران شهدا، مادران صلح و بخصوص به تمام مبارزان آزادی، تمام کسانی که این روز را جشن می‌گیرند، به‌ویژه در روژهلات کوردستان و به تمام کوردستانی‌ها و تمام مردم ایران تبریک می‌گویم. نوروز روزی تاریخی است که برخی از دوگانگی‌ها را تعریف می‌کند. دوگانگی روشنایی و تاریکی، دانایی و جهالت، عدالت و ظلم، حق و باطل و تغییر و تحولاتی اساسی را تعریف می‌کند. در طول تاریخ این دوگانگی‌ها به عنوان خط‌مشی مقاومت و خط‌مشی اشغالگری و ظلم ادامه یافته‌اند. به‌ویژه برای ساکنین زاگرس و باورمندان زاگرس نوروز دارای معنایی بخصوص است. شاید بسیاری به عنوان نبرد میان کاوه آهنگر و ظلم ضحاک آن را می‌پندارند اما مطمعنا این روز دارای تاریخی بسیار کهن‌تر هم می‌باشد. از زمان سومریان که با کتیبه‌هایشان شناخته می‌شوند تا به امروزه بسیاری کتیبه و مستندات وجود دارند که به اشکالی متفاوت نوروز را تعریف می‌کنند، شاید آن را متفاوت نامگذاری کرده باشند، اینکه دقیقا نام نوروز را بر آن اطلاق نکرده باشند، اما حقیقت نوروز را ابراز می‌دارند. آن جنگ بین حق و باطل، بین پاکی و ناپاکی، روشنایی و تاریکی را به اشکالی متنوع تا به امروز رسانده‌اند. بی‌گمان قبل از سومریان به شکل میتولوژیک حکایت نوروز ادامه داشته، بخصوص برای ما کوردها و یا اجداد و نیاکان کوردها، تمامی عناصر موجود در جنگ میان اساطیر، جنگ بین کاوه‌ها و ضحاک‌های معاصر به اشکالی مختلف قبل از سومریان هم وجود دارد. مهم‌ترین نکته برای نوروز آن نقطه عطف است آن تحول و دگرگونی است که هم در شخص انسان و هم در جامعه صورت می‌پذیرد.

فلسفه چگونه زیستن و چرا زیستن رمز اصلی نوروز می‌باشد

نکته جالب توجه دیگر هم همزمانی این تحول با طبیعت است، طبیعت هم متحول می‌شود و این هم نکته بسیار مهمی است. یعنی این مورد هم درسی را برای انسان‌ها ابراز می‌کند. متاسفانه سلطه‌گران قصد دارند محتوای اصلی نوروزی که در طول تاریخ به ما رسیده را تحریف کنند. آن محتوای اصلی اراده‌مند کردن شخص انسان و مردمان، همبستگی آنان، مطالبه‌گری آنان و بی‌گمان دربرابر ظلم قیام کردن می‌باشد و به وسیله همبستگی با خلق، آن ظلم و ستم را تغییر دادن و اراده خلق را حاکم کردن است. سلطه‌گران به اشکال مختلف خواسته‌اند که این ویژگی‌ها را از میان بردارند، تا به امروز در تلاشند این موارد را انکار کنند و بگویند این چیزها شرک، کفر، ارتجاع است اینطور بنمایند که با دلایل مختلف و عناوین دین رد شود. به اشکالی متفاوت درجنگ هستند. اما نوروز به دلیل اینکه با حافظه تاریخی انسان‌ها و اجتماع پیوند خورده، نتوانسته‌اند آن را از میان بردارند و تا به امروز آن خط ادامه داشته است. اما بخصوص برای کوردها و ساکنین زاگرس به شکل عامیانه نوروز دارای معنی ویژه‌ای استَ، آن بُعد از نوروز که با فلسفه حیات ارتباط دارد و انسان‌ها بر اساس نوروز زندگی خود را متحول می‌کنند،‌ در میان کوردها مهم‌تر و برجسته‌تر می باشد. بخصوص در جنبش آپویی نوروز معنای راستین خود را می‌یابد یعنی رهبر آپو فلسفه چگونه زیستن و چرا زیستن و یا به عبارت دیگر رمز حیات که در واقع رمز اصلی نوروز می‌باشد را برای ما تعریف کرده است. به همین دلیل کوردها پس از بنا شدن جنبش آپویی و پس از فکر و فلسفه رهبر آپو تا به امروز در مقوله نوروز یک نقطه عطف را باری دیگر زیستند، چنین چیزی راحت به دست آورده نمی‌شود. با رنج و کوشش رهبر آپو و با جانفشانی کاوه‌های معاصر، کسانیکه برای تحقق به این هدف که نوروز معنای خود را بازیابد جان خود را فدا کردند آنهم در روز نوروز یعنی ۲۱ مارس، بدین ترتیب امروزه این نتیجه حاصل شده است. به همین علت آرام آرام در روژهلات کوردستان نیز نوروز معنای خود را باز‌ می‌یابد. درمیان خلق‌های ایران بخصوص کوردها در روژهلات کوردستان این مورد برجسته‌تر می‌شود.

بعد از انقلاب ژن، ژیان، آزادی معیار نوروز تغییر کرد

به ویژه بعد از «انقلاب ژن، ژیان، ئازادی» می‌بینیم که نوروز بیشتر به معنای راستین خود نزدیک شد. شاید در زمان‌هایی برخی در کوردستان نوروز را به برخی مناسبات خاص محدود و محصور کرده باشند، بدین صورت نوروز کاملا از بین نرفته بود اما کم کم از ماهیت اصلی خود دور گردانده می‌شد، به‌وسیله برخی مراسم یکسری ظواهر برایش درست کرده باشند اما از بطن ماجرا و یا محتوای اصلی نوروز دور شدن وجود داشت،‌ اما با پیشرفت فکر و فلسفه رهبر آپو در روژهلات کوردستان و همچنین جنبش آپویی در روژهلات کوردستان، بخصوص بعد از «انقلاب ژن، ژیان، ئازادی» معیار نوروز تغییر کرد، این موردی است که دیده می‌شود. بخصوص در نوروز امسال مشارکت مردم و خانواده‌های شهدا و جشن گرفتن نوروز در کنار مزار شهدا، رنگ، جوش و خروشی که خلق‌ما در روژهلات کوردستان داشت برای نوروزی که تا امروز جشن گرفته‌اند، دیده شد. چون در روژهلات بخشی از مردم به پیشواز و استقبال از نوروز می‌روند و یا رسم بر این است که قبل از ۲۱ مارس این مناطق نوروز را جشن می‌گیرند، رنگ و بوی این مراسمات تا به امروز دیده می‌شود، پیشرفت وجود دارد یعنی آن معیاری که «انقلاب ژن، ژیان، ئازادی» در روژهلات کوردستان و ایران درست کرد در این جشن‌گرفتن‌ها بازتاب یافت،‌ این موردی مهم است.

آن چیزی که در «ژن، ژیان، ئازادی» شکل گرفت محتوای اصلی نوروز می‌باشد

برای خلق ما فراگرفتن و به پیش بردن این معیار شرطی اساسی است. آن رنگ، شعار و موضعی را که خلق ما در روژهلات گرفته دیده می‌شود که این با خود اشتیاق و هیجان به همراه می‌آورد. برای همین هم پیشبرد آن معیار مهم است. قصد دارم این موارد را بگویم، چرا؟ چون «انقلاب ژن، ژیان، ئازادی» در روژهلات کوردستان بخصوص با پیشاهنگی زن کورد و همچنین در ایران یک نقطه عطفی را ایجاد نمود این خود تحولی در زندگی بنا نهاد، چرا؟ چون هزینه داده شد و ملت به این قناعت رسیدند که دیگر به هر قیمتی و شیوه‌ای زندگی موجود را قبول نمی‌کنند، برای همین هم تصمیم ‌گرفتند و بر طبق همان تصمیم در حیاتی نوین مشارکت کردند و برایش هزینه هم دادند و تا به امروز هم این هزینه دادن ادامه دارد. این مورد مهمی است. درواقع آن چیزی که در «ژن، ژیان، ئازادی» شکل گرفت محتوای اصلی نوروز می‌باشد. چرا؟ چونکه نوروز به معنای روز نو و زندگی نو است؛ این نو بودن درواقع یک تحول کیفی زندگی است تنها یک روز نیست، به مثابه تقویم و کمیت بلکه محتوای زندگی دستخوش تغییرات می‌شود. برهمین اساس تغییر بر مبنایی که پیشرفت «ژن، ژیان، ئازادی» و این انقلاب ایجاد نموده مهم است. آن پیشاهنگی را که زنان کورد،‌ خلق کورد و تمام خلق‌های فرودست در ایران انجام می‌دهند مهم است، محتوای اصلی نوروز را تعریف می‌کند.

مشارکت خلق ما در نوروز و تحریم انتخابات پیامی روشن و آشکار به سیاست ظلم و اشغالگری است

هرچند امسال نوروز و ماه رمضان تقریبا با همدیگر مصادف بودند اما خلق ما چون باورمندان راستین‌اند و دین‌شان دینی خلقی است و نه دین سلطه‌گران، آن توازن را درست می‌کنند برای اینکه مشارکتشان در نوروز تداخلی با ماه رمضان درست نکند مشکلی ایجاد نکند. آن دین سلطه‌گران است که انکار و رد می‌کند، چون تا به امروز به مناسبت‌های مختلف در مناطق مختلف، نوروز را با جوش و خروش جشن گرفته بودند بی‌گمان در روز ۲۱ مارس و یا همان یکم فروردین هم که روز اصلی نوروز است خلق ما آن را با شور و اشتیاقی فراوان جشن خواهد گرفت و پیام خود را به همگان می‌رسانند. تا به امروز مشارکت خلق ما در نوروز و تحریم انتخابات پیامی روشن و آشکار به هرکسی می‌دهد. این یعنی سیاست ظلم و اشغالگری شما را به هر شیوه را قبول نخواهیم کرد. وقتیکه بر همین اساس تا به امروز نوروز خود را با جوش و خروش جشن گرفتند و بی‌گمان در روز نوروز هم با جوش و خروشی فراوان‌تر نوروز را جشن می‌گیرند و به هر کسی می‌گویند که ما برمبنای فلسفه نوروز که حیاتی نوین است، حیاتی براساس همبستگی خلق‌هاست را می‌خواهیم، مقابله در برابر ظلم بوده و مطالبه‌گری به شیوه‌ای صحیح است و همچنین حیاتی بر اساس عدالت اجتماعی را می‌خواهیم، ما اینگونه در حیات مشارکت می‌ورزیم. این برای هرکسی برای دوست برای دشمن و سلطه‌ورزان میهن ما پیام است، اینها موارد مهمی هستند.

پیام خلق ما برای آزادی رهبر آپو بر مبنای رهیافتی برای مسئله کورد است

بر این باورم که با پیشرفت فکر و فلسفه رهبر آپو و درک نمودن آن، تلاش خلق ما و جشن گرفتن بر اساس آن که بگویند آن کسی که فلسفه حیات،‌ فلسفه راستین نوروز را برای ما تعریف نمود، اکنون خود در زندان است و انزوایی مطلق بر او تحمیل می‌شود. درواقع ظلم ضحاک‌های زمانه بر علیه کاوه معاصر رهبر آپو روا داشته می‌شود. برای همین هم پیام خلق ما برای آزادی رهبر آپو بر مبنای اینکه رهیافتی برای مسئله کورد است با زندگی تمامی ما پیوند خورده است، مهم می‌باشد.

رهبر آپو فلسفه نوروز را به بخشی از زندگی کوردها مبدل ساخته است

خلق ما تا به امروز آن کار را کرده‌ است اما اگر با صدایی رساتر آن پیام را برای آزادی رهبر آپو و رهیافت مسئله کورد بدهند طبیعتا این صدا به گوش همگان خواهد رسید.‌ بی‌گمان مهم است که این پیام رسانده شود. چرا؟ چون رهبر آپو حقیقتا فلسفه نوروز را به بخشی از زندگی کوردها مبدل ساخته است،‌ کوردها در این روز تحلیل می‌کنند که در سالی که گذشت چه کرده، خوبی و بدی و مشکلات از کجایند و چگونه برطرف می‌شوند، یعنی تنها بصورت یک مناسبت آن را در نظر نمی‌گیرد و برای سال نو هم برنامه‌ریزی خود را مشخص می‌کند که چطور در سال نو مشارکت کند. درواقع رهبر آپو نوروز را برای ما کوردها به بخشی اساسی از فلسفه زندگی تبدیل کرده است، مهم می‌باشد ما کوردها هم ارزش آن کسی که این فلسفه را برای ما ساخته، آن معنا را به نوروز بخشید، که حقیقتا کاوه معاصر می‌باشد،‌ کاوه‌ای که در مقابل ظلم وستم ضحاک‌های زمانه پرچم آزادی و برابری اجتماعی را برافراشته را بدانیم وهم برای آزادی او تلاش کنیم. بی‌گمان در این مقطع نوروز مشکلاتی دیگر هم وجود دارند در روژهلات کوردستان و ایران، اطمینان دارم که خلق ما آنان را فراموش نخواهند کرد، به مناسبت نوروز لازم است خانواده‌های شهدا و دستگیر شدگان سیاسی همچنین خانواده‌های فقرا، خلق آنان را تشخیص داده و از یاد نبرد، چرا که لازم است شادی نوروز برای همگان باشد و هرکس آن را جشن بگیرد.

تاکید بر همبستگی خلق کورد و بلوچستان

بخصوص در سیستان و بلوچستان سیلی که آمده ویرانی را برای خلق به بار آورده است، درواقع اشغالگری و سیستم حاکمه هم به شیوه‌های مختلف و مضاعف بر آن خلق ظلم روا می‌دارد. با این اوصاف قناعت من اینست که خلق ما در روژهلات کوردستان آن پشتیبانی را که تاکنون برای بلوچستان کرده‌اند به مناسبت نوروز بیشتر افزایش دهند. می‌خواهم بگویم، باری دیگر نوروز را به رهبر آپو و تمام کسانی که به آزادی و آزادگی باور دارند و برای آن تلاش و مبارزه می‌کنند تبریک می‌گویم.»