جان باختن دومین سوختبر مجروح پس از۶ روز در بیمارستان

دومین سوختبر بلوچ که به دلیل تیراندازی نیروهای نظامی و واژگونی خودرو مجروح شده بود، امروز در بیمارستان زاهدان جان باخت.

 امروز ۵م فروردین ۱۴۰۳،دومین سوختبر بلوچی که روز ۲۹ اسفند به همراه برادر خود با تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی به خودروی آنها و واژگونی خودرو مجروح شده بود، امروز در بیمارستانی در زاهدان جان باخت.

هویت این سوختبر «اسماعیل صالح نژاد( بارکزایی)» ۱۸ ساله، فرزند «محمد حسین» اهل منطقه «شیرآباد» زاهدان احراز شده است.

برادر این سوختبر نیز با هویت «باسط صالح نژاد» ۲۵ ساله، روز گذشته در همین بیمارستان جان باخته بود.

نیروهای نظامی در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، در منطقه «پوگی حاجی آباد» به سمت خودرو این دو برادر سوختبر تیراندازی کرده که بر اثر آن خودرو واژگون و دچار آتش سوزی شده بود.