وضعیت زندانی بیمار زینب جلالیان وخیم است

زندانی سیاسی،‌ زینب جلالیان بدلیل درد شدید مغزی،‌ خواستار راه‌حلی بوده، اما ایران این درخواست را رد و به آن عمل نکرده است.

زینب جلالیان چند هفته است که دارای وضعیت تندرستی مناسبی نیست و به خدماتی ویژه نیاز دارد، اما دولت ایران اجازه نمی‌دهد که او در خارج از زندان دنبال راه‌حلی بگردد. احتمال داده می‌شود که دولت ایران درخواست او را رد کرده است، تنها کنترلی معمولی برای او انجام شده و سپس دوباره به زندان بازگردانده شده است.

ماه گذشته دولت ایران دوبار نوشتاری با عنوان ‌«پشیمانی» برای امضا کردن به زینب جلالیان داده است. متن این نوشتار از سوی وزارت اطلاعات ایران آماده شده و به او گفته شده است که تا زمانیکه این نوشتار را امضا نکند، تمام حقوق ابتدایی در زندان از او دریغ خواهد شد.

به دلیل دریغ کردن حق پزشکی از زینب جلالیان، او به بیماری‌هایی بسیاری از جمله درد چشم، ضعف در دید، مشکلات کلیوی و سیستم هاضمه مبتلا شده است

زینب جلالیان ۱۷ سال است که در زندان بسر می‌برد و تنها زن زندانی می‌باشد که حکم مجازات حبس ابد به او تحمیل شده و به شیوه‌ای مداوم تهدید به اعدام می‌شود.