سرکوت شمس‌الدین پارلمانتار کورد: از بی‌شرمی مسعود [بارزانی] حیرانم!

​​​​​​​سرکوت شمس‌الدین پارلمانتار کورد در بغداد در یادداشتی به مسعود بارزانی رئیس پ.د.ک را به باد انتقاد گرفته و به وی پیشنهاد کرده است که از گره زدن دُم خود با سازمان‌های جاسوسی اشغالگران در کوردستان دست بردارد.

یادداشت سرکوت شمس‌الدین که در حساب کاربری فیسبوک وی منتشر شده به این شرح است:

"برخی اوقات بی‌عاری بزرگی لازم است تا مثل مسعود بارزانی سرافکندیت را خود شاهد باشی، تا آن حد ذلیل و رسوای دست کشورها و سازمان‌های اطلاعاتی ایرانی، ترکی و عربی بوده باشی اما بازهم به دیگران تهمت بزنی و خودت را سمبل محافظت از مردمت نشان دهی در حالیکه تاریخ کورد در هیچ مقطعی، فرد سیاسی بی‌روحیه‌ای همچون تو را سراغ ندارد.

در حقیقت این مقدار از بی‌شرمی تنها از مسعود برمی‌آید. به صداهای آزادیخواه و رسانه‌ها حمله کنی و آنان را به چیزی [سرسپردگی] متهم کنی که خود در آن کار کُشته‌ای.

پس از این عمر طولانی لازم بود که درسی از تاریخ گرفته باشی و از گره زدن دُم خود به مراکز استخبارات کشورها دست برداری، زیرا مطمئن باش همان کشورهایی که امروز برایشان خبرچینی می‌کنی فردا مثل ایرانی‌ها ذلیل و رسوایت می‌کنند."