اعلام هویت ١۵ شهید مقاومت شرف

ق.س.د مشخصات ١۵ مبارز ق.س.د و ی.پ.ژ را که در زمان و مکان جداگانه مقاومت شرف به شهادت رسیده بودند منتشر کرد

مرکز خبررسانی نیروهای سوریه دمکراتیک (ق.س.د) در بیانیه‌ای مکتوب هویت ١۵ مبارز خود را که در جریان مقاومت شرف در برابر رژیم تبهکار ترک و تبهکاران وابسته به آنکارا به شهادت رسیده‌‌اند منتشر کرد.

در بیانیه ق.س.د آمده است:

"به رغم توافق آتش‌بس روز ١٧ اکتبر حملات ارتش اشغالگر ترک و تروریست‌هایش با بکارگیری انواع تسلیحات به مناطق غیرنظامیان ادامه دارد و در تلاش اشغال مناطق دیگری هستند.

نیروهای ما در چهارچوب دفاع روا به حملات پاسخ دادند و درگیری‌های سنگینی با تبهکاران روی داد.

در این درگیری‌ها شماری از مبارزانمان در مقاومتی قهرمانانه علیه ارتش اشغالگر ترک و تبهکاران آن به شهادت رسیدند."

هویت شهیدان به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی: حاجی کمال

   کد سازمانی: آگر عادل

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: آیفر - کمال

  تاریخ و محل شهادت: ١۴ اکتبر ٢٠١٩/ گریسپی


   نام و نام خانوادگی: یحیی خرفان

   کد سازمانی: سورو جودی

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: نجات - زکی

  تاریخ و محل شهادت: ١٣ اکتبر ٢٠١٩/ گریسپی


   نام و نام خانوادگی: شفیق بلال

   کد سازمانی: مظلوم دوغان

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: شمرا- حبیب

  تاریخ و محل شهادت: ١١ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی


   نام و نام خانوادگی: رزگار وقاس

   کد سازمانی:فداکار رِدور

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: فهیمه - ظهیر

  تاریخ و محل شهادت: ١۴ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی


   نام و نام خانوادگی: زینب احمد

   کد سازمانی: ریوان چنار

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: ناجیه - احمد

  تاریخ و محل شهادت: ٩ نوامبر ٢٠١٩/  عین عیسی- روستای شلبیه


   نام و نام خانوادگی: شمدین الرمسی

   کد سازمانی: دلیل قامشلو

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: نادیه - ادریس

  تاریخ و محل شهادت: ٢٧ اکتبر ٢٠١٩/ تل تمر – روستای عالیه


   نام و نام خانوادگی: بریوان مصطفی

   کد سازمانی: حسرت کوبانی

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: فریده - مصطفی

  تاریخ و محل شهادت: ١٣ اکتبر ٢٠١٩/  سلوک


   نام و نام خانوادگی: یوسف صدقی

   کد سازمانی: بوتان آمَد

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: سعدیه - صدقی

  تاریخ و محل شهادت: ١٣ اکتبر ٢٠١٩/ گریسپی


   نام و نام خانوادگی: نوروز سرقوت

   کد سازمانی:  سیلوان انتقام

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: زوزان - محمد

  تاریخ و محل شهادت:  ١٢ اکتبر ٢٠١٩/ گریسپی


   نام و نام خانوادگی: اسمر حمو

   کد سازمانی: پیمان کوبانی

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: مریم- محمود

  تاریخ و محل شهادت: ١٣ اکتبر ٢٠١٩/ گریسپی


   نام و نام خانوادگی: سرهلدان ابراهیم

   کد سازمانی: سرهلدان کیلداغ

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: عاصی- ابراهیم

  تاریخ و محل شهادت: ٢٣ اکتبر ٢٠١٩/ گریسپی- روستای جدیده


   نام و نام خانوادگی: هندی عصمت

   کد سازمانی: بروسک شیراو

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: بیاض - عصمت

  تاریخ و محل شهادت: ١١ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی


   نام و نام خانوادگی: زیلان حسن

   کد سازمانی: گریلا چیا

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: امینه- عارف

  تاریخ و محل شهادت: ١١ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی


   نام و نام خانوادگی: سونگول محمد

   کد سازمانی: نوپلدا باگوک

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: زلیخا- محمد

  تاریخ و محل شهادت: ١٨ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی


   نام و نام خانوادگی: محمد علو

   کد سازمانی: کندال تیرِژ

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: ساریا - اسماعیل

  تاریخ و محل شهادت: ١٢ اکتبر ٢٠١٩/ سلوک