گزارش پزشکی ثروت تورگوت؛ بی‌آبرویی تازه‌ای برای ارتش و وزارت بهداشت ترکیه رقم خورد

ارتش ترکیه ثروت تورگوت و عثمان شیبان را در بخش شاخی استان وان شمال کوردستان دستگیر نمود، سپس آنان را سوار هلی‌کوپتر کرده و از ارتفاع بلند به زمین پرتاب کرد. افشای گزارش پزشکی ثروت تورگوت، بی‌آبرویی دیگری را برای دولت ترکیه رقم زد.

ثروت تورگوت و عثمان شیبان روز ١١ سپتامبر ٢٠٢٠ در بخش شاخی استان وان از هلی‌کوپتر به زمین پرت شدند. آنان دو روز بعد از بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان آموزش و تحقیقات وان سر درآوردند. ثروت تورگوت پس از ٢٠ روز به دلیل وخامت جسمی در بیمارستان وان جانباخت.

فرمانداری وان در مورد این سبعیت در بیانیه‌ای مدعی شده بود "از صخره سقوط کرده‌اند"، در گزارش پزشکی عثمان شیبان اما آمده بود که از هلی‌کوپتر سقوط کرده است.

    | بیشتر بخوانید ...
    ♦ "ابتدا از هلی‌کوپتر پرتابشان کردند و سپس با زور به بیمارستان نظامی منتقل شدند" 
    ♦ ه.د.پ هشدار داد: میزان وحشیگری از دهه ٩٠ میلادی فراتر رفته است
    ♦ از هلی‌کوپتر پرتابشان کردند و سپس گفتند؛'از مکانی مرتفع سقوط کرده‌اند' 

ثروت تورگوت در بیهوشی کامل به بیمارستان منتقل شد، مسئولین بخش پذیرش در مورد دلیل مراجعه به بیمارستان به دروغ نوشته بودند "از صخره سقوط کرده است".

اما در گزارش پزشکی روز ١١ سپتامبر ٢٠٢٠ ثروت تورگوت در جمله‌ای نوشته شده که از ارتفاع بلند سقوط کرده و در مورد چگونگی سقوط توضیحی داده نشد.

    | بیشتر بخوانید ...
    ♦ اعتراض نویسنده ترک به پرتاب روستانشینان کورد از هلیکوپتر نظامی‎
    ♦ "پزشکان اعلام کردند از بلندی به پایین پرتاب شده‌‌اند"
    ♦ روستایی کورد که نظامیان ترکیه وی را از هلی‌کوپتر پرت کرده بودند جانباخت

پس از آنکه فرمانداری وان مدعی "سقوط از صخره" شد، مسئولین بیمارستان آموزش و تحقیقات وان روز ٣٠ سپتامبر ٢٠٢٠ جمله‌ تازه‌ای به گزارش پزشکی ثروت تورگوت افزودند؛ "از صخره سقوط کرده است".