روستایی کورد که نظامیان ترکیه وی را از هلی‌کوپتر پرت کرده بودند جانباخت

ثروت تورگوت به همراه عثمان شیبان روز ١١ سپتامبر در یکی از روستاهای استان شرنخ از سوی نظامیان رژیم کوردستیز ترکیه دستگیر و پس از انتقال به هلی‌کوپتر از ارتفاع زیاد به زمین پرت شدند. تورگوت پس از ١٩ روز در بخش مراقبت‌های ویژه جانباخت

نظامیان رژیم سفاک ترکیه پس از آنکه تحرکات اشغالگرانه‌ای را در بخش شاخی استان وان آغاز کردند، روز ١١ سپتامبر (٢١ شهریور) در روستای چگلجا واقع در بخش الکه استان شرنخ دو روستایی کورد را به نام‌های عثمان شیبان و ثروت تورگوت دستگیر کردند.

شیبان و تورگوت دو روز پس از دستگیری در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانی در وان دیده شدند.

    | بیشتر بخوانید ...
    ♦ "ابتدا از هلی‌کوپتر پرتابشان کردند و سپس با زور به بیمارستان نظامی منتقل شدند" 
    ♦ ه.د.پ هشدار داد: میزان وحشیگری از دهه ٩٠ میلادی فراتر رفته است
    ♦ از هلی‌کوپتر پرتابشان کردند و سپس گفتند؛'از مکانی مرتفع سقوط کرده‌اند' 

    ♦ اعتراض نویسنده ترک به پرتاب روستانشینان کورد از هلیکوپتر نظامی‎
    ♦ "پزشکان اعلام کردند از بلندی به پایین پرتاب شده‌‌اند"

در گزارش پزشکی تورگوت و شیبان نوشته شده بود که این دو شهروند کورد از هلی‌کوپتر [ارتش ترکیه] از ارتفاع زیاد به زمین پرت شده‌اند. ثروت تورگوت پدر ٧ فرزند، پس از ١٩ روز نگهداری در بخش مراقبت‌های ویژه امروز صبح جانباخت.