مدحت سنجار: در نهایت حزب دمکراتیک خلق‌ها در اداره این کشور سهیم خواهد شد

مدحت سنجار ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها در نشست حزبی شرکت کرده و اظهار داشت: در نهایت حزب دمکراتیک خلق‌ها در اداره این کشور سهیم خواهد شد. بهار را در این کشور به ارمغان خواهیم آورد.

مدحت سنجار ریاست مشترک حز دمکراتیک خلق‌ها در نشست حزبی خود سخنرانی کرده و در ابتدای سخنان خود با ادای احترام به یاشار کمال نویسنده بزرگ کورد، یاد و خاطره وی را گرامیداشت.

سنجار در این نشست، در رابطه با زبان مادری نیز اظهار داشت که زبان مادری موجودیت و شکوه یک ملت است. روزهای اخیر کارزاری در این رابطه در جریان است. ما این کارزار را در آمد، با ۹ حزب و سازمان مدنی دیگر کوردی آغاز کردیم. خواست ما اینست: زبان کوردی به عنوان زبان رسمی پذیرفته شود و به زبان آموزشی تبدیل شود. سنجار خواهان حمایت تمامی گروه‌ها و شخصیتها از این کارزار و حمایت از تبدیل زبان کوردی به زبان رسمی شد.

حملات به پیروزی دست نمی‌یابند

مدحت سنجار در ادامه سخنان خود در نشست حزب دمکراتیک خلق‌ها با اشاره به فشارها و سرکوب مستمر حزب دمکراتیک خلق‌ها خاطرنشان ساخت که این حملات همه جانبه در نهایت خنثی می‌شوند. تلاش می‌کنند تا حزب دمکراتیک خلق‌ها را به خارج از صحنه سیاسی سوق دهند و مسیرهای سیاست را بر این حزب ببندند. ما اهداف این سیاستها را به خوبی درک می‌کنیم. هدف آنان ترکیه‌ای بدون حزب دمکراتیک خلق‌هاست، از میان برداشتن هویت کوردی است، هدف اینست؛ اما حزب دمکراتیک خلق‌ها در مقابل این طرح‌ها و اهداف سیاسی مانند قلعه‌ای مستحکم ایستادگی می‌کند.

به تهدیدها و ارعاب حاکمیت توجهی نمی‌کنیم

مدحت سنجار در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که دستور کار اصلی آنها مبارزه با بیکاری، عدم دست‌یابی به راه‌حل، استبداد، دزدی، غارت بوده و در این باره افزود: ما این موضوعات را برای حتی یک لحظه از دستور کار سیاسی خود خارج نمی‌کنیم و در تمامی این حوزه‌ها مبارزه خود را با عزمی نستوه ادامه می‌دهیم. به تهدیدها و ارعاب تبلیغاتی و سیاه نمایی آنها توجهی نمی‌کنیم. از سازمان‌ها و تشکیلات حزبی و خلقمان می‌خواهم که به این مسائل توجهی نکنند. حرکت حزب دمکراتیک خلق‌ها همچنان ادامه پیدا می‌کند. مبارزه برای صلح، بدون تردید ادامه پیدا می‌کند. ما از مسیری که در پیش گرفته‌ایم عقب نخواهیم نشست. همه شما می‌دانید که فرصت‌های مختلفی در این مسیر وجود دارند. با نیروی خلقمان، با اراده محکم رفقایمان ما این مسیر را ادامه می‌دهیم. نباید ناامیدی به هیچ نحوی در ما اثر کند.

حملات صرفا متوجه حزب دمکراتیک خلق‌ها نیستند؛ باید متحد شویم

مدحت سنجار در بخش دیگری از سخنان خود گفت: باید همه واقعیات را به خوبی ببینند. این حملات صرفا متوجه حزب دمکراتیک خلق‌ها نبوده است. در مواردی سخنان ما را به صورت اشتباه درک می‌کنند. خصوصا که ما می‌خواهیم با دوستی، برادروار با احزاب اپوزیسیون و نیروهای دمکراتیک ارتباط داشته باشیم. تلاش‌های ما، به منظور کسب کمک از انها نیست. ما به خوبی از ابعاد مبارزه اطلاع داریم. در این راه هزینه‌های زیادی را داده‌ایم، با اطلاع از این موارد بوده است که در این مسیر گام گذاشته‌ایم. حملات صورت گرفته علیه حزب دمکراتیک خلق‌ها، حمله به امید و اهداف خلق است. به همین دلیل است که باید متحد و منسجم شویم. از دمکراسی حمایت کنیم و حامیان دمکراسی و عدالت متحد شوند و در این باره تلاش کنیم. در این باره ما اماده هستیم که با هر گروهی که به دمکراسی فکر می‌کند، برای عدالت و صلح گام بر می‌دارد، مذاکره کنیم. ما اماده هستیم که به هرنحو ممکن مسولیتهای خودمان را در این باره انجام دهیم. آماده هستیم که برای صلح، احترام و شان انسانی، وظایفمان را تا آخرین نفس انجام دهیم. ما در راستای خاتمه دادن به گسترش تاریکی مبارزه می‌کنیم. متوقف ساختن این رژیم مسئله‌ای لازم است. هدف ما تلاش برای ایجاد حیاتی آزاد و با ثبات است.

هشدار به کسانی که با زبان اقتدارگرایانه سخن می‌گویند

سنجار در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان ساخت که هدف حزب آنان ایجاد جبهه‌ای دمکراتیک و گسترده بوده و در این باره اظهار داشت: ما این هدف را در تصمیمات خودمان در کنفرانس و هم در کنگره بر زبان آورده‌ایم. همانگونه که تا کنون نیز بر همین شیوه بوده است، از این به بعد نیز حرکت ما به سوی این هدف با عزمی نستوه ادامه می‌یابد. ما در پیگیری این مسیر دچار اشتباه نمی‌شویم. خواست ما کشوری دمکراتیک، جامعه‌ای آزاد بوده و در همین رابطه باید دست از زبان اقتدارگرایانه برداشته شود. هیچ کس حق ندارد با زبان حاکمیت اقتدارگرایانه با حزب دمکراتیک خلق‌ها سخن بگوید. زیرا چنین موضعی تنها به حاکمیت نیرو می‌بخشد. کسانی که از این زبان استفاده می‌کنند، باعث می‌شوند که این مواضع در سطح جامعه گسترش پیدا کند و نگرانی‌ها در رابطه با جدیت و صمیمیت اهداف مطرح شده افزایش پیدا کند. در این دوره تاریک و دشوار، چنین چیزی پذیرفته نمی‌شود. بیایید با ما جبهه دمکراسی را بیش از پیش گسترش دهیم.

بهار را به ارمغان خواهیم آورد

مدحت سنجار در بخش دیگری از سخنان خود افزود: حملات افزایش پیدا کرده‌اند، بیش از این نیز گسترش پیدا می‌کنند. زیرا مسائل و مشکلات فراوان و حل نشده‌ای همچنان وجود دارند. اشتباهات و مشکلات ایجاد شده از سوی این حاکمیت چنان افزایش یافته‌اند که تنها از طریق ماندن در مسند قدرت می‌توانند این مسائل را پنهان کنند. این مسائل هر روز از سوی خود انها نیز مطرح می‌شود. اما اطمینان داشته باشید که با اراده و عزم راسخ در مبارزه، با این موضع شکوهمند، ما بهار را برای این کشور به ارمغان خواهیم آورد. بهار با ما خواهد آمد.