قبل از انتخابات، طرحهای توطئه‌ای جدید در بغداد و هولیر وجود دارد

از یک سو راهپیمایی آزادی بر اساس مبارزه با توطئه بین‌المللی ادامه دارد، از سوی دیگر تلاش می‌شود تا توطئه جدیدی در آنکارا، بغداد و هولیر برپا شود. این توطئه، تحمیل بردگی است.

عنوانی که برای آن انتخاب شده است به جای عنوانی گسترده و فلسفی، به منظور افشای تحولات نظامی و سیاسی دوران اخیر و اطلاعاتی و عملیات روانی امروز و چگونگی تأثیرگذاری مقامات بر مردم و چگونگی ایجاد بردگی اجتماعی داوطلبانه است.

جنبش آزادی کورد در سال ۲۰۲۴ با یک حمله بزرگ سیاسی و نظامی به سیطره روانی دست یافت و این امر راه را برای تحولات بزرگ در منطقه و جهان باز کرد. جنبش آزادی که توسط رهبر آپو آغاز شد به مرحله جدیدی رسیده است و هر روز با فعالیت‌های جدید در سراسر جهان پیشرفت می‌کند و این باعث شور و امید همه مردم جهان شده است. کمپین آزادی رهبر آپو با شعار «دنیای دیگری ممکن است» بر اساس پارادایم آپویی اجرا می‌شود. کمپین در چهار بخش کوردستان با راهپیمایی‌های آزادی قوت می‌گیرد و مردم ما و مردم جهان با این فعالیت‌ها با ایجاد آزادی همواره خشنود می‌شوند. در تمام لحظات راهپیمایی‌های آزادی، حس آزادی سازی همزمان با زندگی مقدس وجود دارد و با ادامه این راهپیمایی‌ها، مبارزه با بردگی، آزادسازی خود احساس می‌شود. ۱۷ فوریه در اروپا، مردم ما و دوستانشان در برابر بردگی و توطئه گرد هم می‌آیند و برای شرکت در فعالیت‌های آزادی و از این پس برای انجام بزرگترین سازندگی و فریاد آزادی، همه در حال انجام تدارکات بزرگ هستند. اتوبوس‌ها رزرو می‌شوند، وسایل نقلیه آماده می‌شوند، مردم با شور و شوق می‌گویند «من هم می‌خواهم آزاد باشم» و سعی می‌کنند در کارزار آزادی‌سازی شرکت کنند... مقدمات این کارزار بزرگ آزادی که مردم به آن نیاز دارند،دیدن و شرکت در آن اکنون شادی زیادی را برای مردم به ارمغان می‌آورد.

در خانواده زبان‌های هند و اروپایی، آزادی و رفاقت از یک ریشه سرچشمه می‌گیرد. آزادی به معنای مشارکت در آن جامعه بزرگتر است. می‌بینیم که جنبش آزادی به سمت ساختن جامعه‌ای شرافتمند پیش می‌رود و از سوی دیگر مقامات حاکم و نیروهای سلطه‌گر در بغداد، هولیر، در دروازه‌های ناتو نقشه‌های کثیفی می‌کشند تا جلوی این راهپیمایی شرافتمند را بگیرند و بردگی را بر کوردها تحمیل کنند. همچنین می‌بینیم که راهپیمایی آزادی باید بیشتر گسترش یابد.

تعیین دستور کار خود در برابر تأثیرات روانی-دولتی

از یک سو راهپیمایی آزادی بر اساس مبارزه با توطئه بین‌المللی ادامه دارد، از سوی دیگر تلاش می‌شود تا توطئه جدیدی در آنکارا، بغداد و هولیر برپا شود. توطئه‌ای که می‌خواهند بسازند، تحمیل بردگی مطلق در برابر راهپیمایی بزرگ آزادی است. نمی‌توان گفت که این حملات فاشیسم آک‌پ-م‌ه‌پ برای نابودی کوردها توسط خلق کورد و دوستانشان به خوبی درک شده است. پیشرفت در علم-فناوری و شبکه‌های ارتباطی امروزی باعث ظهور تکنیک جدیدی از قدرت شده است. با رسانه‌های اجتماعی و اطلاعات نامحدود، جامعه بیست و چهار ساعت شبانه روز از واقعیت جدا می‌شود و موضوع عملیات روانی می‌شود. به جای مبارزه بیست و چهار ساعته با طرح نابودی کوردها، بحث «چه کسی نامزد بود و چه کسی انصراف داد و چرا»، عملیات روانی و دستکاریهای ذهنی به عنوان شکل جدیدی از حکومت وارد چرخه شده است.

ما نمی‌توانیم با دستور کار مراکز جنگ ویژه به ارتشی از بردگان داوطلب بپیوندیم

فاشیسم آک‌پ-م‌ه‌پ بر اساس نسل‌کشی کوردها، حقوق شهروندی و اراده مردم کورد را از بین می‌برد. از نیروهای نظامی، پلیس، مزدوران و نیروهای شبه نظامی برای پیشبرد روش‌های جدید اشغال خود تحت عنوان اسکان رأی دهندگان استفاده می‌کند. در چنین شرایطی نمی‌توان به کاندیدای اصلح استانبول فکر کرد. برنامه‌ای که جنگ ویژه می‌خواهد در مورد آن بحث کند و در دستور کار قرار دهد، بر خلق‌ها و خلق ما، بهترین حلقه‌های سازمانی ما تأثیر می‌گذارد. کشتار، ظلم، اشغال جدید، حاکمان اشغالگر، سیاست‌های انزوای مطلق فاشیسم آک‌پ-م‌ه‌پ، آمادگی برای اشغال گسترده سعی می‌شود با تکنیک‌های دولت جدید در رسانه‌های دیجیتال پنهان شود. با این تصور که انتخابات در یک کشور دموکراتیک برگزار می‌شود و ما دنبال آزادی هستیم، پیوستن به ارتش بردگان داوطلبانه اتفاق می‌افتد. در ترکیه، با نزدیک شدن به روند انتخابات محلی، بیش از هر زمان دیگری نیاز به شفاف سازی بر اساس حقیقت در برابر عملیات فاشیسم آک‌پ-م‌ه‌پ و روش‌های حکومت روانی آن بر اساس رسانه‌های دیجیتال وجود دارد.

در روند انتخابات محلی، فاشیسم آک‌پ-م‌ه‌پ در هر جایی که یک کورد وجود داشته باشد او را به عنوان تهدیدی می‌بیند که باید نابود شود. باید به خوبی درک کرد که هر رأیی که به حزب عدالت و توسعه داده می‌شود به معنای خیانت و بردگی است. مردم در ذات خود درک نمی‌کنند که حزب عدالت و توسعه در کوردستان میتینگ برگزار می‌کند و رای می‌آورد. هر رأیی که به حزب عدالت و توسعه داده می‌شود، در ذات خود به معنای حمایت از نسل‌کشی است. حزب عدالت و توسعه نیز دریافته است که اکنون با پلیس، ارتش و تیم های ویژه می خواهد در کوردستان رای بیاورد. این همچنین نشان می‌دهد که رای دادن به حزب عدالت و توسعه به معنای جای گرفتن در تیم‌های ویژه و میت است.

دم پارتی از طریق خط سوم در تمام شوراهای شهر ترکیه شرکت خواهد کرد

چگونه نیروهای آزادی و دموکراسی در کلان شهرهای ترکیه که در روند انتخابات محلی بسیار مورد بحث قرار میگیرند و در کنار عملیات روانی که همواره توسط حزب عدالت و توسعه انجام می‌شود و در این روند تصمیم گیری می‌شود، موضع‌گیری خود را چگونه نشان خواهند داد؟ فرآیند ساخت و کسب حقیقت آن چگونه است؟ از آنجایی که استانبول شهر بزرگ کار است، به میدان مبارزه کارگران و دزدان تبدیل شده است، دم پارتی به عنوان نیروهای دموکراسی و آزادی در استانبول و سایر شهرها چگونه موضع‌گیری نشان خواهد داد؟ دم پارتی بدون درگیر شدن با احزاب راست و چپ رانت خواران، چگونه راه سوم را پیش خواهد برد؟ وقتی دم پارتی کاندیدای خود را معرفی کرد،آک‌پ-م‌ه‌پ فاشیسم را در منطقه گسترش می‌دهد، مردم را آسیب‌پذیر می‌کند و دستاوردهایی به دست می‌آورد. این نیز یک وضعیت نامطلوب خواهد بود. موقعیت خوبی است که سر خود را بلند کند. اگر دم پارتی که نماینده کوردها، زنان، جوانان، کارگران و ستمدیدگان است، نامزد معرفی نکند، پیروز نخواهند شد. اگر قدرتی وجود دارد که مجبور نیست قدرت خود را نشان دهد، این خط آزادی است که دم پارتی نماینده آن است.

در میان همه این احتمالات، راه سوم در جاهایی پیروز می‌شود و ریاست شهرداری را بدست می‌آورد. اما اگر نشد، در شوراهای شهرداری گروه‌هایی تشکیل می‌دهد، در مدیریت‌ها موثر خواهد بود و پست می‌گیرد. در کوردستان، از بین بردن فاشیسم نسل‌کشی، یک خط دموکراتیک که به عنوان راه سوم در هر بخش از ترکیه در مدیریت شهری شرکت خواهد کرد، برای منافع خلق ما و خلق‌ها مفید خواهد بود. ترجیح نیروهای دموکراتیک در ادارات محلی برای تشکیل یک گروه شورا، راه را برای مشارکت میلیون ها نفر در مدیریت شهری باز می‌کند. دموکراسی شهر را نباید به دو بلوک حاکم واگذار کرد و باید بر اساس خط سوم تقویت شود. این صحیحترین موضعی است که باید رعایت کرد. این جمله «مردم ما می‌خواهند نامزدها را انتخاب کنند» را باید به خوبی درک کرد. مردم ما یک استراتژی موفق می‌خواهند. می‌خواهند سیاست راه سوم اجرا شود.