برای ملزومات تولید گوشت، حداقل ۸۰۰ میلیون درخت قطع شده‌اند

در برزیل جهت تامین ملزومات تولید گوشت، ساخت چراگاه برای گاوها و ایجاد تاسیسات گاوداری، حداقل ۸۰۰ میلیون درخت قطع شده‌اند.

طبق یک تحقیق دفتر روزنامه‌نگاری محقق (تی.بی.آی.جی)، گاردیان، ریپورت برزیل و فوربیدین ستوریس، در حوالی ساختمان‌ها و مراکز گاوداری، حدود ۱.۷ میلیون هکتار جنگل ازبین برده شده است.

مابین سال‌‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ نابودی جنگل‌ها در برزیل افزایش یافته و دلیل اصلی آن نیز توسعه‌ی هرچه بیشتر پرورش حیوانات از جمله گاوداری است.

طبق بررسیشرکت مشاور آیدینور نومنت و طبق تصاویر ماهواره‌ای و حرکت حیوانات؛ مشخص گردیده که در مابین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ حداقل ۸۰۰ میلیون درخت قطع شده است.

شرکت تولیدی تونیس آلمانی هم خریدار درخت‌های قطع‌شده توسط شرکت برزیلی است.