قانون جدید انتخابات در عراق در خدمت احزاب بزرگ است

پارلمان عراق بازگشت به سیستم انتخاباتی را که پیش از جنبش ضد دولت در سال ۲۰۱۹ معتبر بود، تصویب کرد. احزاب مخالف نگرانند که با این قانون حذف شوند.

در جلسه‌ای که شب برگزار گردید، نمایندگان مستقل به دلیل واکنش‌هایشان با صدای بلند از جلسه اخراج شدند.

بر اساس بیانیه مجلس، قانون جدید انتخابات پذیرفته شد. چارچوب هماهنگی که ائتلاف احزاب طرفدار ایران است، اکثریت مجلس را تشکیل می‌دهد. نخست وزیر محمد شیعه السودانی نیز از این ائتلاف خارج شد.

در مواجهه با جنبش اجتماعی ضد دولتی در سال ۲۰۱۹، قانون انتخابات امروزین ایجاد شد. اما با متن جدید، قانون انتخابات ۲۰۱۸ بازگردانده شد.

در جریان جنبش ۲۰۱۹، فعالان به اجرای سیستمی دست یافته بودند که ظهور نامزدهای مستقل را تشویق می‌کرد.

در انتخابات سال ۲۰۲۱ حدود ۷۰ نماینده به این ترتیب انتخاب شدند. پارلمان از ۳۲۹ کرسی تشکیل شده است.

متن پذیرفته شده برای انتخابات بعدی اعمال خواهد شد. تاریخ انتخابات عمومی هنوز مشخص نشده است، اما انتخابات محلی به جز اقلیم کوردستان فدرال در ۶ نوامبر برگزار می‌شود. انتخابات محلی اقلیم کوردستان ۱۸ نوامبر برگزار می‌شود.

با قانون جدید، ۸۳ حوزه انتخاباتی موجود لغو خواهد شد. در عوض، هر یک از ۱۸ استان یک حوزه انتخابیه را تشکیل خواهند داد.

سجاد ژیاد، تحلیلگر سیاسی، که پستی را در توییتر به اشتراک گذاشت، اظهار داشت که قانون جدید انتخابات به احزاب اصلی امکان می‌دهد راحت‌تر کرسی‌ها را به دست آورند. ژیاد گفت: احزاب کوچک و افراد مستقل در مبارزات انتخاباتی با سختی روبرو خواهند شد، زیرا آنها نه در سطح محلی بلکه در سطح استانی رقابت خواهند کرد. به گفته این تحلیلگر سیاسی، تشکل‌های بزرگ حتی اگر آرای کافی را به دست نیاورند، می‌توانند کرسی‌هایی را کسب کنند.

علا الرکابی، معاون مستقل به خبرگزاری فرانسه گفت: از این پس، نامزدهای کوچک امیدی به کسب نمایندگی در پارلمان نخواهند داشت.