درگذشت مادر کوردهای خراسان

حلیمه تقی‌پور مشهور به مادر کوردهای خراسان، سه روز پس از افتتاح فرهنگستان کانیمال درگذشت.

حلیمه تقی‌پور از محققین تاریخ و فرهنگ کوردهای خراسان و یکی از بینانگذاران موزه‌خانه کوردی کانیمال، سه روز بعد از افتتاح این موزه به‌دلیل بیماری درگذشت.

حلیمه تقی‌پور به همراه همسرش کلیم‌الله توحدی خدمات ارزنده‌ای در زمینه زنده نگهداشتن تاریخ و فرهنگ کوردهای خراسان انجام دادند.

نامبرده بیش از نیم قرن برای احیای فرهنگ و اصالت کوردهای خراسان تلاش کرد. حلیمه تقی‌پور و همسرش در این راه متحمل رنج‌های بسیاری هم شدند و در یکی از سفرهای تحقیقی خود، کودک خردسالشان را از دست دادند، ولی دست از تلاش نکشیدند.

موزه‌خانه کانیمال در روستای اوغاز از توابع شهر شیروان در استان خراسان شمالی و در منزل شخصی این زوج دایر شد. تنها سه روز پس از افتتاح این موزه و در ۳ مهرماه ۱۴۰۲ حلیمه تقی‌پور بر اثر بیماری سرطان جانش را از دست داد.