پاسخ سوسیالسیت‌های سیاه در آمریکا به اردوغان: «خفه شو فاشیست!»

طیب اردوغان که از سوی کوردها به عنوان پدر داعش شناخته می‌شود روز ٢٨ مه در رابطه با مرگ جرج فلوید شهروند سیاهپوست آفریقایی-آمریکایی اظهار نظر کرده بود. سیاه‌پوستان آمریکا چند دقیقه بعد پاسخی درخور به دیکتاتور دادند.

طیب اردوغان، دیکتاتور ترکیه در اقدامی عوامفریبانه به مرگ جورج فلوید شهروند سیاه‌پوست آمریکایی از سوی پلیس نژادپرست سفیدپوست واکنش نشان داد و در صفحه توییترش این حادثه را «غیرانسانی، نژادپرستانه و فاشیستی» توصیف کرد، سازمان سوسیالیست‌های سیاه در آمریکا چند دقیقه بعد در پاسخ به اردوغان گفتند: «خفه شو فاشیست».

دیکتاتور ترکیه در داخل کشورش هم با انتقادات گسترده‌ای روبرو شد. هزاران نفر در شبکه‌های اجتماعی تصاویری از چماقداران پلیس ترکیه در حال سرکوب شهروندان مناطق مختلف این کشور و همچنین تصاویری از کسانی که به دست ارتش ترکیه در شمال سوریه کشته شده‌اند، را در صفحات خود منتشر کردند.

سزکین قرطال یک روزنامه‌نگار اهل ترکیه در واکنش به سخنان اردوغان پاسخ داده است:"اردوغان عوام‌فریب است و اجازه ندارد به دیگر کشورها درس دموکراسی بدهد. او دروغ می‌گوید و دولتش بیش از آنچه پلیس آمریکایی با جرج فلوید کرد، مردم ترکیه را سرکوب می‌کند."