کنگره خلق خواستار شرکت در راهپیمایی پاریس شد

ریاست مشترک کنگره خلق خواستار شرکت در راهپیمایی ۷ژانویه در پاریس شد و اعلام کرد: برای محکومیت فاشیسم دولت ترکیه و درخواست از دولت فرانسه در برابر مسئولیتش، صدای قدرتمند شهدا باشیم.

ریاست مشترک کنگره خلق خواستار شرکت در راهپیمایی ۷ژانویه در پاریس شد و اعلام کرد: برای محکومیت فاشیسم دولت ترکیه و درخواست از دولت فرانسه در برابر  مسئولیتش، صدای قدرتمند شهدا باشیم.

 خبرگزاری فرات روز جمعه ۵ فوریه ۲۰۲۳ ساعت ۱۳:۱۴ شورای مشترک ریاست کنگره خلق با صدور بیانیه ای گفت: در دهمین سالگرد شهادت آنها از دوستان خود سارا (سکینه)، روژبین (فیدان) و روناهی (لیلا) با احترام و سپاس یاد می کنیم. پیمان می بندیم که رژیم اردوغان فاشیست را نابود کنیم و به یاد و خاطرە آنان را گرامی داریم.

در ادامه این بیانیه آمده است: فاشیسم دولت ترکیه درصدد است با ترور کادرهای برجسته جنبش آزادی کوردستان که نیروی پیشرو مبارزات آزادی هستند، جنبش ما را تضعیف کند. با این هدف، در ترور دوم پاریس، عضو شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کورد اوین گویی (امینه کارا) و میر پرور و عبدالرحمن قیزیل را که با او بودند ترور کردند. اگرچه با شواهد بسیاری تأیید شد که اولین ترور پاریس توسط سازمان اطلاعات ترکیه انجام شده است، اما طراحان این ترور معرفی نشدند.

این اساس کشتار دوم پاریس بود. دولت فاشیست اردوغان در جریان استقبال و بە خاکسپاری جنازەهای میر پرور و عبدالرحمن قزیل به مردم حمله کرد، در این بارە بە انحای مختلف دست بە خشونت زد و به وضوح نشان داد که قدرت طراح این ترور است. خلقمان در سلیمانیه اوین گویی و هم در موش و قارص از میر پرور و عبدالرحمن قزل استقبال کردند. ما با احترام به این نگرش مردم خود تبریک می گوییم. خلقمان با توجه به شهدای خود پاسخ لازم را به دولت فاشیستی دادند. فردا ۷ ژانویه به مناسبت دهمین سالگرد شهادت دوستان سارا، روژبین و روناحی راهپیمایی و تجمع در پاریس برگزار می شود و هر دو کشتار در پاریس محکوم می شود.

دولت فرانسه مجبور خواهد شد گلادیوی ترک را که مرتکب قتل عام شده است، معرفی کند. بنابراین پیامی که مردم و دوستان ما فردا در پاریس خواهند داد باید بسیار قوی باشد. مردم ما و دوستان ما باید فردا در پاریس برای کشتاری که گلادیوی دولت ترکیه رهبران مردم ما را در مرکز پاریس کشت بدون محکوم کردن و خواستار فاش شدن عاملان واقعی آن باشند. برای محکوم کردن فاشیسم دولت ترکیه و درخواست از دولت فرانسه برای انجام مسئولیت خود، صدای قدرتمند شهدای پاریس باشیم.