کولبرنیوز گزارش سالانه در مورد وضعیت کولبران را منتشر کرد

آمار سالانه منتشر شده از سوی کولبرنیوز حاکی از تداوم قتل عام و زخمی کردن کولبرها در روژهلات کوردستان توسط نیروهای دولت ایران است. سال گذشته 39 کولبر به قتل رسیده و 195 کولبر نیز زخمی شده اند.

بنا به گزارش سالانه کولبرنیوز که با استناد به آماری که در سال ١٤٠١ ثبت کرده، جمعاً ٢٣٤ کولبر در مناطق مرزی و مسیرهای بین جاده ای استانهای آذربایجان غربی، سنه و شهرستانهای اطرافش و کرماشان بر اثر عواملی همچون تیراندازی مستقیم نیروهای دولت ایران، بهمن و سرمازدگی، رفتن روی مین، سقوط از کوه و ارتفاعات و سایر موارد به قتل رسیده و زخمی شده اند.

در همین گزارش آمده که از این تعداد جمعاً ٣٩ کولبر معادل (%١٧) به قتل رسیده و ١٩٥ کولبر معادل (%٨٣) زخمی شده اند.

از مجموع ٢٣٤ کولبری کە در سال ١٤٠١ به قتل رسیده و زخمی شدەاند، جمعاً ١٧٢ مورد معادل (%٧٤) با تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی دولت ایران صورت گرفتە است.