معلمان شیراز: ما نمی‌ترسیم با قلم‌ به خیابان می‌آییم

جمعی از معلمان شیراز در نامه‌ای سرگشاده به دادستان استان فارس بر تداوم اعتراضات تا تحقق خواسته‌های خود تأکید کرده‌اند.

جمعی از معلمان شیراز در یک نامه به دادستان شیراز نوشته‌اند حتی اگر یگان‌های ضد شورش را مثل مور و ملخ روانه خیابان کند، باز هم معلمان با همان قلمی که در دست دارند به خیابان خواهند رفت. این نامه در واکنش به سرکوب اعتراضات فرهنگیان نوشته شده است.

در نامه سرگشاده جمعی از معلمان شیراز، امنیتی کردن تجمعات مسالمت آمیز در شهرهای استان فارس محکوم شده و خطاب به دادستان شیراز نوشته شده که او با غیر قانونی اعلام کردن تجمع صنفی معلمان شیراز، راه ورود نیروهای خودسر را فراهم کرد تا خانه معلمان فارس در خیابان معدل شیراز را به اشغال نظامی درآورند.

معلمان به دادستان شیراز نوشته‌اند حتما دوباره به خیابان خواهند آمد، حتی اگر یگان‌های ضد شورش، مثل مور وملخ روانه خیابان شده باشند.

معلمان معترض می‌گویند با همان قلمی که در دست دارند به خیابان می‌آیند و هراسی ندارند که نیروهای امنیتی با گلوله‌هایِ تُفَنگِ وینچسترِ آمریکایی و یا مین‌های ضد نفرات در محل اعتراضات آنها را هدف قرار دهند.