مراجعه وکلای عبدالله اوجالان به دادگاه قانون اساسی ترکیه

وکلای عضو کانون حقوقی سده (أسرین) در رابطه با حکم ممنوعیت ملاقات رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان با اعضای خانواده شکوائیه‌ای را به دادگاه قانون اساسی تقدیم کردند.

مانع‌تراشی دادگاه کیفری بورسا برای ملاقات خانواده رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان با بهانه واهی و ضدحقوقی 'تخلف انضباطی' وکلای اوجالان را وادار به طرح شکوائیه‌ای در دادگاه قانون اساسی ترکیه نمود.

در مراجعه اعضای کانون وکلای سده به وضعیت ' incommunicado' به معنی قطع تمامی مکانسیم‌های ارتباطی با خارج از زندان اشاره شده است. وکلا خاطرنشان کرد‌‌اند که عدم دریافت اطلاع از عبدالله اوجالان مصداق عینی شکنجه است و از دادگاه قانون اساسی خواستند تا در رابطه با نقض حق حرمت زندگی و بویژه نقض محاکمه عادلانه و ایمن، در مورد نقض حق بازنگری در پرونده تصمیم‌گیری کند.