پروفسور نادر نادروف چشم از جهان فروبست

پروفسور نادر نادروف از کوردهای میهن‌دوست قزاقستان در سن ٨٧ سالگی درگذشت.

پروفسور نادر نادروف در سن ٨٧ سالگی درگذشت. نارین نادروف دختر پروفسور نادر نادروف در پیامی که در حساب کاربری توئیتر خود منتشر کرد می‌گوید:"متأسفانه من امروز پدرم را از دست دادم. چیزی برای گفته باقی نمانده است..."

نادر نادروف میهن‌دوست کورد ساکن قزاقستان سال ١٩٣٢ در نخجوان چشم به جهان گشود. خانواده نادروف سال ١٩٣٣ به قزاقستان تبعید شدند. پروفسور نادر نادروف فعالیت‌های ارزشمندی را در زمینه کوردهای ساکن روسیه تزاری به انجام رساند. نادر نادروف مهندس صنعت نفت و شیمی بود و در این زمینه مقالات و کتاب‌های بسیاری را به رشته تحریر درآورده است.