پروین بولدان: حاکمیت اقتدارگرایی که به روزشماری افتاده است، بیاید و میدان‌ها را ببنید

پروین بولدان ریاست مشترک حزب دمکرانیک خلق‌ها در میتینگی در میدان اسن یورت سخنرانی کرده و اظهار داشت: حاکمیت در روزهای پایانی خود است. بیاید و میدان را ببنید.

تشکیلات حزب دمکراتیک خلق‌ها در استانبول؛ در میدان منطقه اسن یورت در چارچوب کارزار «ما هدپ‌ایی هستیم، در همه جا حضور داریم»، با اقشار و نماینگان خلق دیدار کردند. هزاران نفر در این میتینگ گردهم آمده و پروین بولدان از سوی خلق مورد استقبال قرار گرفت. علیرغم ممانعت نیروهای پلیس، هزاران نفر در این میتینگ شرکت کرده و شعارهای «درود، درود هزاران درود بر امرالی»، «بی‌سروک ژیان نابه»، «ژن، ژیان، آزادی»، «کوردستان گورستان فاشیستان»، سر دادند.

پروین بولدان ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها، در این میتینگ اظهار داشت: این گردهمایی، این عزم نستوه و راسخ نشان می‌دهند که هیچ کس نمی‌تواند حزب دمکراتیک خلق‌ها را تعطیل کند. تا زمانیکه شما و ما بر پا ایستاده باشیم، نه پرونده کوبانی، نه پرونده‌سازی و نه پرونده تعطیلی حزب دمکراتیک خلق‌ها به نتیجه می‌رسند. بیایند و میدان را ببینند. شما را ببینند. از همین جا به زندانیان راه آزادی، به دمیرتاش، یوکسکداغ، گلتن و صباحت درود می‌فرستیم. هزاران سلام به زندانیانی که دست به اعتصاب غذا زده‌اند. خلق گرانقدرمان، این گردهمایی کوچک میتینگ نیست. هر شخصی در هر جایی مورد سرکوب واقع شود، مورد ظلم قرار گرفته، حزب دمکرانیک خلق‌ها در همانجا حضور دارد. حزب دمکراتیک خلق‌ها در میان خلق خود و مردم خود قرار دارد.

انزوای تحمیل شده بر اوجالان

پروین بولدان در این بار اظهار داشت که حاکمیت اقتدارگرا با فریب خلق تلاش می‌کند تا مشکلات خود را مخفی کند. ما بار دیگر اعلام می‌کنیم که حاکمیت اقتدارگرا به روز شماری افتاده است. ما ازهم اکنون به بعد باید با اقتدار آ.ک.پ/م.ه.پ بدرود بگوییم.

در بخش دیگری از سخنرانی خود پروین بولدان اظهار داشت که در این کشور حقیقت و عدالتی بر جا نمانده است. کشور در حصر و انزوا قرار گرفته است. انزوایی که اکنون بر امرالی  و آقای اوجالان تحمیل شده است، اکنون در تمام ترکیه گسترش یافته است. ما بار دیگر اعلام می‌کنیم که تحمیل انزوا و تشدید آن یک جنایت علیه بشریت است. وزیر دادگستری این کشور حتی بر اساس موازین عدالت و قانونی کشور عمل نمی‌کند. ما می‌خواهیم که بر اساس قوانین این کشور عمل کند. ما خواهان خاتمه دادن به انزوا هستیم.