قیوم شهر وان اقدام به از بین بردن مدارک کرده است

شهرداری کلان شهر وان که توسط قیوم اداره می‌شود، با نزدیک شدن به انتخابات منطقه‌ای، اقدام به از بین بردن مدارک کرده است.

اسناد برنامه‌ریزی، خدمات مالی، کارهای فنی و خدمات ماشینی به خارج از شهر منتقل شده است.

قابل توجه است که چنین اقدامی در نزدیکی تاریخ برگزاری انتخابات منطقه‌ای صورت می‌گیرد. اما با توجه به کارنامه‌ی مدیران منطقه، جز در موارد خاص مانند ختم پرونده، سایر اسناد باید تا ده سال تحت کنترل بایگانی شوند.

شهرداری‌هایی که توسط قیوم‌ها اداره می‌شوند بیشتر مواقع درگیر فساد شده‌اند.

براساس فیلم‌ها و تصاویری که به دست خبرگزاری فرات (ANF) رسیده‌اند، اسناد و مدارک با بیل مکانیکی و کامیون‌ از شهر خارج می‌شوند.