ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها: ما مبارزه برای حق را در تاریخ رقم می‌زنیم

روئسای مشترک ه.د.پ اعلام کردند که علیه پرونده تعطیلی حزبشان مبارزه حقوقی خود را دنبال می‌کنند.  در همین زمینه لازم است که از حزب دفاع شود،  این دفاع ما از حزب در ترکیه به سندی بنیادین در مبارزه برای دمکراسی از طریق حقوقی تبدیل می‌شود.

حزب دمکراتیک خلق‌ها در خصوص پرونده تنظیم شده از سوی دادستانی علیه این حزب در هتل تاکسیم استانبول نشستی را با حقوقدانان برگزار کرد. این نشست از سوی کمیسیون حقوق بشر حزب دمکراتیک خلق‌ها برگزار شد و روسای مشترک این حزب، کانون حقوقی أسرین، انجمن حقوقدانان آزادی ODH، رضا تورمان قاضی سابق دادکاه حقوق بشر اروپا، وکلای سیاستمداران پرونده کوبانی و بسیاری از حقوقدانان دیگر در این نشست حضور پیدا کردند. وکیل ریحان یالچین معاون ریاست فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر FIDH، تورگوت کارزان و عده‌ای دیگر از وکلا به شیوه آنلاین در این نشست حضور پیدا کردند.

با هم چه می‌توان کرد؟

پروین بولدان به عنوان سخنران افتتاحیه این نشست بعد از اشاره به اهمیت به این نشست اعلام کرد: ما در فرایند بسیار دشواری قرار گرفته‌ایم.حملات علیه حزب دمکراتیک خلق‌ها سریعا و با شدت ادامه دارند. در این پرونده تاریخی پیشنهادات و ارزیابیهای شما رفقای حقوقدان ما برای ما اهمیت دارد. به کرات با این مشکل مواجه شده‌ایم. می‌خواهم بگویم که تعطیلی احزاب در خصوص موضوع دمکراتیک شدن ترکیه ضربه شدیدی به شمار می‌رود و این روند هیچ نفعی برای دمکراسی ترکیه نخواهد داشت. گشودن این پرونده سیاسی بوده و می‌دانیم که در بعد حقوقی می‌توانیم اقدامات بسیاری را انجام دهیم. ما برای اینکه حزبمان با خطر تعطیلی روبرو نشود با هم می‌توانیم دست به اقدامات بسیاری بزنیم.

پرونده علیه حزب دمکراتیک خلق‌ها گشوده نشده است

بعد از سخنرانی پروین بولدان، مدحت سنجار ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها سخنرانی خود را آغاز کرد. سنجار در سخنان خود اظهار داشت که این پرونده پرونده‌ای سیاسی بوده و در این باره اظهار داشت: تمام حملاتی که علیه حزب دمکراتیک خلق‌ها روی می‌دهند، غیر حقوقی هستند. کارزاری که پیش از گشودن پرونده آغاز شده بود، را همه به یاد داریم. فقط یک کارزار سیاسی را به پیش نبردند. بلکه دادستانی کل دادگاه عالی را تهدید کردند و زبان تهدید علیه جامعه سیاسی را بکار بردند. امکان‌پذیر نیست که جرایم تشدید شده علیه حزب دمکراتیک خلق‌ها را از یاد ببریم. چنین وضعیتی موضوع بحث و گفتگو نیست. امکان ندارد که دادستانی کل جمهوری در باره این پرونده دلیل مستندی را پیدا کند. دلایل و اتهامات وارد شده هیچ کس را متقاعد نمی‌کند. این پرونده به تنهایی علیه حزب دمکراتیک خلق‌ها گشوده نشده است. این پرونده علیه صلح و آزادی گشوده شده است. ما می‌خواهیم این فرایند را با تمامی نیروهای دمکراتیک به پیش ببریم. هدف از برگزاری نشست ما نیز این موضوع بوده است.

پرونده، پرونده آ.ک.پ است

مدحت سنجار در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که نشستی را در خصوص تعطیلی حزب دمکراتیک خلق‌ها در درسیم برگزار کرده است و در این باره اظهار داشت: از هر چهار سوی ترکیه علویان در این نشست حضور پیدا کرده بودند. ما با آنها در خصوص پیشرفتهای این پرونده حزب زدیم. ما می‌خواهیم حملات صورت گرفته به حزب دمکراتیک خلق‌ها را دفع کنیم. ما براین باور هستیم که از نیروی مناسبی برای دفع این حملات برخورداریم. دادستان اصلی این پرونده حاکمیت است. و وکلای این پرونده خلق خودشان هستند. مسئله بسیار مهمی که می‌تواند این پرونده را خنثی کند، مبارزه اجتماعی است. ما عزم راسخی داریم که مبارزه حقوقی را به شیوه‌ای قدرتمند به پیش ببریم. با همدیگر می‌توانیم این پرونده را خنثی کنیم. به همین دلیل است که مبارزه‌ای را که با هم به پیش می‌بریم، می‌تواند در ترکیه به یکی از اسناد مهم مبارزه دمکراسی از طریق حقوق تبدیل شود. این سند را ما با هم تنظیم کرده و در تاریخ ثبت می‌کنیم.

انتقاد از ریاست دادگاه قانون اساسی

سنجار در ادامه سخنان خود انتقادات زهدو آرسلان ریاست دادگاه قانون اساسی را خاطرنشان ساخت و گفت سخنان وی درست بوده و ما از سخنان وی حمایت می‌کنیم. اما متاسفانه زمانیکه تحقیقات در خصوص پرونده برای تعطیلی حزبمان آغاز شده است، وی در دادگاه قانون اساسی مسئولیتی نداشته است. امیدواریم که زمان اخذ تصمیم نهایی خود، همچنان به این نگرشهایشان پایبند باشند. احتمال هم دارد که انها را تهدید کرده یا برای تحت فشار قرار دادن آنها، کارزراهایی را آغاز کنند. من اعتقادم را مبنی حضور افراد با وجدان در دادگاه قانون حفظ می‌کنم. مسئله‌ای که به آنها جسارت می‌دهد، مبارزه قدرتمندانه برای دمکراسی است. این دیدار نیز به منظور تحقق این اهداف برگزار شده است.

بعد از این سخنان، روسای مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها، نشست را بدون حضور خبرنگاران ادامه دادند.