ساروهان اولوچ: حزب دمکراتیک خلق‌ها حزب مبارزه و مقاومت است، نمی‌توانند آن را تعطیل کنند

ساروهان اولوچ ریاست گروه حزب دمکراتیک خلق‌ها در پارلمان ترکیه که در چارچوب کارزار"ما ه.د.پ ایی هستیم، در همه جا حضور داریم" در شهر بالیکسیر سخنرانی کرده و اعلام نمود که حزب دمکراتیک خلق‌ها را نمی‌توانند به صورت قانونی تعطیل کنند

حزب دمکراتیک خلق‌ها در چارچوب کارزار «ما ه.د.پ‌ایی هستیم، در همه جا حضور داریم» در شهر بالیکسیر با خلق دیدار کرد. در این مراسم ساروهان اولوچ ریاست گروه پارلمانی حزب دمکراتیک خلق‌ها، فرهاد انجو عضو هیات مدیره مرکزی حزب دمکراتیک خلق‌ها حضور داشتند.

حزب دمکراتیک خلق‌ها کلید دست‌یابی به راه حل است

ساروهان اولوچ ریاست گروه پارلمانی حزب دمکراتیک خلق‌ها در دیدار خود در خصوص کارزار اعلام شده "ما ه.د.پ ایی هستیم، در همه جا حضور داریم" با حاضران گفتگو کرد و اعلام نمود که در مبارزات اپوزیسیون این حزب صفحه جدیدی را می‌گشاید. اولوچ در این دیدار ضمن اشاره به بررسی و تحقیق نظرسنجی در مورد دو ائتلاف موجود ترکیه اعلام کرد که بین این دو ائتلاف اختلاف کمی وجود دارد. کلید حل مسئله در دست کیست؟ کلید در دست حزب دمکراتیک خلق‌هاست. ما در ائتلاف به دنبال مقام و منصب نیستیم. زمان تغییر پیدا کرده است و نیازمند تغییر دمکراتیک است. ما دمکراسی، حقوق و آزادی می‌خواهیم.

در بخش دیگری از این دیدار اولوچ در رابطه با گشودن پرونده علیه حزب دمکراتیک خلق‌ها و تلاش برای تعطیلی این حزب اعلام کرد که این تصمیم از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا به عنوان پرونده‌ای سیاسی ارزیابی شده است. اولوچ در رابطه با گفته‌های اردوغان در آمد نیز اظهار داشت: در صورتیکه اردوغان این پروژه را خاتمه نداده است، رفقای به گروگان گرفته شده ما را از زندان آزاد کنید و سیستم گماشتگان شهرداری‌ها را نیز متوقف کنید.

حزب دمکراتیک خلق‌ها تجسم مبارزه و مقاومت است

اولوچ در ادامه سخنان خود اظهار داشت: حاکمیت نمی‌تواند حزب دمکراتیک خلق‌ها را به شیوه‌ای قانونی تعطیل کند. مشاهده می‌شود که حزب خلق است، تفکر است و مقاومت و مبارزه است. سقفی است که خلق‌های متمایز افکار خود را در آن بر زبان جاری می‌کنند. نمی‌توانند مانع از خلق شوند. حزب دمکراتیک خلق‌ها صلاح الدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ است، گُلتن کشاناک و ادریس بالوکن است، حزب دمکراتیک خلق‌ها در امرالی آقای اوجالان است. در پایان این سخنرانی اولوچ بر تقویت مبارزه و گسترش آن تاکید کرد.