وکلا برای ملاقات با اوجالان به مجلس ترک مراجعه کردند

کانون حقوقی سده (أسرین) اعلام کرد که همچنان از موکلانشان رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و زندانیان دربند دیگر امرالی عمر خیری کونار، هامیلی یلدرم و ویسی آکتاش اطلاعی ندارند و به همین دلیل به مجلس ترک مراجعه کرده‌اند.

وکلای عضو کانون حقوقی سده اعلام کردند که نتوانسته‌اند به موکلانشان در زندان جزیره امرالی دسترسی داشته باشند و همچنان از سرنوشت آنان اطلاعی در دست ندارند.

به گفته وکلای کانون سده موکلان آنان از دسترسی به راه‌های ارتباط با خارج از زندان محروم شده‌اند و می‌افزایند:"ممنوعیت ارتباط با خارج از زندان نقض موازین و تعهدات ملی و بین‌المللی است. این وضعیت به معنی نقض ممنوعیت سوء رفتار است. نگرانی‌ها نسبت به وضعیت سلامتی، وضعیت زندان و اختصار زندگی مادی و معنوی زندانیان افزایش یافته‌اند. این وضعیت بر علیه توافقات بین‌المللی و علیه نرم‌ها و ارزش‌های حقوق بین‌الملل است."

در مراجعه اعضای کانون سده به وظایف کمیسیون تفحص حقوق بشر وابسته به مجلس ترک اشاره شده است:"کمیسیون می‌تواند اطلاعات لازم را از سازمان‌های مربوطه دریافت کند، به تحقیق بپردازد و افراد مسئول را فراخوانده و اطلاعاتی را از آنان درخواست کند. این کمیسیون به عنوان وظیفه رسمی و قانونی باید به زندان کیفری فوق امنیتی امرالی مراجعه کند و در چارچوب ملاقات خانواده و وکلای موکلای ما که از ٨ ماه پیش اطلاعی از آنان در دست نیست ملاقاتی حضوری را فراهم کند، کمیسیون باید برای پایان دادن به نگرانی‌ها و گمان‌ها در مورد وضعیت سلامتی موکلانمان اقدام کند."