سید اَوران پیروزی است و پیروز ی سید اَوران است

رفیق سید اوران با دهها سال تلاش و مجاهدت بذر امید به روزهای روشن‌تر را در همه مناطق کوردستان کاشت و حقیقت را از زیر تاریکی اشغالگران بیرون آورد و با پیروزی عجین کرد.

سید اوران یا میراث زنده و پیشاهنگ قهرمان عرصه مطبوعات آزاد و شیفته‌ی حقیقت، تا آخرین نفسش به اهتزاز پرچم آزادی کوردستان وفادار بود و یک انقلابی، مبارز، آزادیخواه و پیکارگر راستین میراث مظلوم دوغان، غربت‌لی ارسوز، نوژیان فرات، دنیز فرات، قاسم انگین و دهها رهرو راه حقیقت بود.

رفیق سید به‌دلیل شناخت عمیق حزب و درک جوهری از مبارزه آزادی کورد، با حساسیت و تعهدی بالا مسئولیت‌های محوله‌اش را به‌انجام می‌رساند. هرگز مشکلات جسمی و بیماری نمی‌توانست مانع از کارهایش شود و با روحیه رادیکال و انقلابی آپویی بیش از ۳۰ سال از عمرش را برای مبارزه آزادیخواهی خلق کورد و سایر خلق‌های منطقه صرف کرد. لذا به یکی از پیشروان اصلی که با حقیقت عجین شده بود، مبدل گشت و مانند یک سوارکار اصیل، بدون دودلی در همه عرصه‌های کوردستان، دانایی، تجربه و میراث انقلابی خود را پخش می‌کرد و نسل‌هایی را آموزش داده که راهش را ادامه می‌دهند.

رفیق سد اوران با تلاش و زحمات دهها ساله‌اش در همه عرصه‌های زندگی بذر امید به روزهای روشن را در همه مناطق کوردستان کاشت و حقیقت را از زیر سایه و تاریکی اشغالگران بیرون کشاند و با پیروزی عجین نمود. یا به بیانی دیگر سید اوران پیروزی است و پیروزی سید اوران است. یک دیالکتیک دو طرفه‌ی پیروزی بود که به هیچ نحوی شکست را نمی‌پذیرفت و در ذهن و فرهنگ لغات وی این اصطلاح وجود نداشت. لذا با هوشیاری و پیش‌بینی برای آینده‌ی آزاد، با لبخندی بر لب، با عشق و علاقه و اراده‌ی مبارزاتی دهها پیشاهنگ راه حقیقت که در شخصیت خودش تثبیت کرده بود، به یک منبع الهام موثق تبدیل شده بود.

سید اوران با آغاز انقلاب روژآوا فورا به صفوف مقدم پیوست. معتقد بود که روشن‌سازی مسائل یکی از وظایف تاریخی‌اش است. لذا با این رویکرد تنها پیروزی را می‌شناخت و در دوره آموزش و تربیت کادرهایی بود که بتوانند لحظات انقلاب ۱۹ جولای را ثبت کنند و از دریک تا عفرین و حلب، به‌شیوه‌ی عینی و واقعی مقاومت روژآوا را برای جهان منعکس می‌کرد و انتظارات، آرزو و امیدهای خلق‌های روژآوا-شمال و شرق سوریه را تحلیل می‌نمود. هیچ مانع و مشکلی برای رساندن حقایق جلودارش نبود و با جدیت، تلاشی شایسته‌ی آن مبارزات برجسته را انجام می‌داد. تجربه و زحمات ۳۰ ساله خود را به‌اشتراک می‌گذاشت و مانند یک پروانه عاشق آزادی با هر نفسش در راه حقیقت می‌سوخت. با انرژی خود، چرخ‌های انقلاب آگاهی و ایدئولوژیک روژآوای کوردستان را می‌چرخاند و جلادان و جنایتکاران را برملا می‌کرد. با آگاهی مکتسب از سرچشمه پارادایم رهبر آپو، همواره درحال انتقال آگاهی و حقیقت به جامعه بود و مانند یک زحمتکش دلسوز و مقید به پیروزی همیشه با جان‌فدایی تلاش می‌کرد.

سید اوران برای دشمنان خلق کورد خطرناک بود و ضد منافع و اهداف آن کار می‌کرد اما برای هواداران حقیقت و آزادی؛ مژده‌بخش و گوارا بود. صدای مقاومت زندان آمد، قستل جندو، سری‌کانی، شیخ مقصود و اشرفیه بود. اوج فریاد و اعتراض، خشم دجله و فرات، رسم تله انداره و تل خلف، گریلای خاص کوهستان‌های کوردستان، احساس، انرژی و کاردانی بزرگ فکر و فلسفه‌ی رهبر اپو بود.

در شخصیت سید اوران می‌توان نیاز خلق و عطشش به آزادی را احساس کرد. با لبخند همیشگی و قلب صافش، ابتکاربخش بود و موجب خلق ایده‌های نوین بود.

با ین ویژگی‌هایش زیربنای لازم برای مقابله با هر نوع نابودگری و امحای فرهنگی را ایجاد می‌کرد. از طرفی حقیقت انقلاب را نشان می‌داد و از طرف دیگر نسلی تربیت می‌کرد که بار این حقیقت را بر دوش گرفته و پرچم آن را در دست گرفته بودند. به همین سبب دارای نقش اساسی در تشکیل ساختار رسانه‌ای مرتبط با انقلاب ۱۹ جولای بود که با وجود وی آینده قابل انتظار محقق شد. لذا صاحب نقشی بود که پس از خود دهها دانشجو به‌جا گذاشت که راه انقلابیگری وی را ادامه می‌دهند و تلاش‌های عمیقی برای بنیانگذاری جامعه مطبوعات آزاد انجام داد.

حراست از میراث ۳۰ساله‌ی مطبوعاتی رفیق سید اوران در راه آزادی با تداوم راهش میسر می‌شود. وی در راه حفاظت از کرامت انسان کورد و سایر خلق‌های منطقه هرچه لازم دید انجام داد.

در همین راستا ما نیز  در زمینه روشنگری هیچ مانعی نمی‌شناسیم. با روحیه سید اوران و با تجربه و میراثی که برایمان به‌جا گذاشت، راه مبارزاتی پدر بزرگش و پ‌ک‌ک را زنده نگه می‌داریم.