تحصن سمالکا ١٠۴ روز را پشت سر گذاشت

شهروندانی که برای اعلام همبستگی با آکسیون خانواده شهدا به دروازه مرزی سمالکا رفته بودند سیاست‌های خائنانه پ.د.ک و همکاری بارزانی با رژیم فاشیست ترک را تقبیح کردند.

تحصن خانواده شهدا در دروازه سمالکا امروز ١٠۴ روز را سپری کرد. پارت دمکرات کوردستان همچنان از تحویل دادن پیکر شهدای خلیفان که از سوی شبه‌نظامیان این حزب به شهادت رسیده بودند سر باز می‌زند.

در اعلام همبستگی با مطالبات خانواده شهدا هیئت‌هایی از اداره امور اجتماعی اقلیم جزیره و مجلس خانواده شهیدان کانتون قامشلو به دیدار تحصن‌کنندگان رفتند.

مجلس خانواده شهیدان دیرک از هیئت‌ها استقبال کرد. در ادامه عبدالرزاق محمد از اعضای مجلس کانون قامشلو در سخنانی سیاست‌های پ.د.ک و همدستی بارزانی‌ها با رژیم ترک در حمله به گریلاهای کوردستان را تقبیح کرد.

عبدالرزاق محمد همچنین پافشاری پ.د.ک بر عدم تحویل پیکر گریلاهای شهید را مورد انتقاد قرار داد.

عضو مجلس کانتون قامشلو تصریح کرد که تحصن خانواده شهدا تا تحقق خواسته‌‌های آنان و بازگرداندن اجساد گریلاهای شهید ادامه خواهد یافت.

عبدالرزاق محمد در ادامه از سازمان‌های مدافع حقوق بشر، سازمان‌ها حقوقی و نهادهای بین‌المللی خواست تا برای تحویل پیکر گریلاهای شهید بر پ.د.ک فشار وارد کنند.

سپس اعضای شورای امور اجتماعی اقلیم جزیره و مجلس خانواده شهدای کانتون قامشلو به سوی محل برگزاری خیمه حرکت کردند.