اعضای پارت دمکرات کوردستان سوریه: ارتباطات پ.د.ک و دولت ترک بر مبنای نابودی و قتل‌عام کورد است

اعضای پارت دمکرات کوردستان سوریه اعلام نمودند که همکاری‌های پارت دمکرات کوردستان با دولت ترک در حمله به نیروهای گریلا، خیانت علیه کورد بوده و در این باره اظهار داشتند که: نابودی جنبش رهایی کوردستان به معنای نابودی تمام کوردستان است.

از ۲۳ آوریل ۲۰۲۱ ارتش اشغالگر ترک حملات خود را به مناطق آواشین، متینا، زاپ و هفتانین در باشور کوردستان آغاز کرده و تلاش نموده است این مناطق را به کنترل خود دربیاورد. همزمان با این حمله، پارت دمکرات کوردستان هم نیروهای ویژه خود را به منطقه اعزام کرده و همراه با ارتش اشغالگر ترک، علیه نیروهای گریلا وارد جنگ شده است. خلق کورد همکاری نیروهای پ.د.ک با دولت ترک را خیانت علیه کورد حساب می‌کند.

رمزی شیخموس عضو کمیته مرکزی پارت دمکرات کوردستان سوریه در این باره اعلام کرد که از زمان تاسیس دولت ترک به بعد، این دولت علیه کورد جنگ را آغاز کرده و تلاش می‌کند کورد را از میان بردارد. در همین رابطه رمزی شیخموس خطاب به پارت دمکرات کوردستان اعلام کرد که دست از خیانت علیه کورد برداشته و در این باره اظهار داشت: اگر دولت ترک مناطق روژآوا را اشغال کند، یا حزب کارگران کوردستان را از میان بردارد، بلافاصله بعد از آن منطقه باشور کوردستان راه هم اشغال می‌کند. به همین علت لازم است که پ.د.ک به منافع ملی کورد بیاندیشد و دست از همکاری‌های خود با دولت ترک بردارد.

رمزی شیخموس در این باره از احزاب کوردی روژآوا درخواست نمود که انسجام خود را برای منافع ملی خلق کورد حفظ کنند تا وارد مرحله جنگ داخلی نشویم. وی در ادامه سخنان خود تایید کرد که مشارکت و همکاری پارت دمکرات کوردستان با دولت ترک در حمله به نیروهای گریلا، در راستای منافع ملی و اتحاد ملی کورد نبوده و کاملا در مسیر منافع دولت ترک قرار دارد.

مصطفی هورو از اعضای حزب دمکرات کورد در سوریه، جنگی را که پارت دمکرات کوردستان با دولت ترک علیه جنبش رهایی‌بخش کوردستان اعلام کرده است، به عنوان خیانت نام برده، در این باره اظهار داشت: حملاتی که پارت دمکرات کوردستان علیه نیروهای گریلا انجام داده است، تفاوتی با حملات دولت اشغالگر علیه گریلاهای آزادی کوردستان در بخش‌های دیگر کوردستان ندرد.

هورو در سخنان خود تاکید کرد که باشور کوردستان توسط خانواده بارزانی به یکی از ایالتهای ترکیه تبدیل شده است و در این باره اعلام کرد: وارد باشور کوردستان شده‌اند و پایگاههای نظامی خود را ایجاد کردند، از طرف دیگر حکومت اقلیم کوردستان و حکومت عراق در مقابل این اشغالگری‌ها سکوت کرده‌اند. وی در ادامه افزود: هدف از ارتباطات پارت دمکرات کوردستان با دولت ترک، قتل‌عام کورد و در هم شکستن پروژه انسجام صفوف کوردی است، زیرا با اتحاد و انسجام کوردی، اشغالگری ترک بر خاک کوردستان، با شکست مواجه می‌شود. وی در خاتمه از احزاب کورد درخواست نمود که به اهداف و آینده خلق و اتحاد کورد اندیشیده و در مقابل دشمنان کورد که می‌خواهند کورد را نابود کنند ایستادگی کنند.