اعلام عزای عمومی در قامشلو برای شهیدان حمله هلیلیه

شهروندان قامشلو به دلیل شهادت یوسف گُلو و ٢ نوه وی در حمله رژیم اشغالگر ترک امروز را عزای عمومی اعلام کردند.

در واکنش به شهادت یوسف گُلو، مظلوم گُلو و محمد گُلو که ٩ نوامبر/ ١٨ آبان در محله هلیلیه شهر قامشلو در حمله هوایی رژیم اشغالگر ترک به شهادت رسیدند امروز در شهر قامشلو عزای عمومی اعلام شده است.

بازار قامشلو امروز تعطیل شد. خلق قامشلو برای تشییع پیکر شهدای خود و خاکسپاری آنان ساعت ١٠:٣٠ در میدان سونی گردهم آمدند.