اشغالگران یک روستای عین‌عیسی را بمباران کردند

دولت اشغالگر ترکیه روستای ابونینونا از توابع عین‌عیسی را بمباران کرد. یک نفر مجروح شد.

طبق اخبار رسیده؛ ارتش ترکیه و تبهکاران مزدورش روستای ابونینونا از توابع عین‌عیسی را بمباران کردند.

در پی این یورش هوایی که به‌وقت محلی ساعت ۱۴:۳۰ روی داد؛ یک فرد به‌نام ماجد ابراهیم علی مجروح شده است.