در حسکه‌ کودکی ۲ ساله جان‌باخت

در حسکه بین نیروهای حکومت دمشق و تبهکاران دفاع الوطنی درگیری درگرفت، یک موشک به منزلی برخورد کرد و کودکی جان‌باخت.

در منطقه‌ی امن حسکه مدت دو روز است بین نیروهای حکومت دمشق و تبهکاران دفاع الوطنی جنگ ادامه دارد.

در زمان جنگ و درگیری، موشکی به منزلی در محله‌ی‌ کلاسه در حسکه برخورد کرد و کودکی ۲ ساله به نام زیدان محمد جان‌باخت.

خانواده‌ی زیدان محمد دیرالزوری هستند و به دلیل جنگ و درگیری به حسکه مهاجرت کرده بودند.