دستگیری نمایندگان خودمدیریتی و حزب اتحاد دمکراتیک بر خلاف سیاست و پروتکل‌های مورد توافق است

نمایندگان حزب سوریه آینده و حزب مدرن و دمکراتیک طبقا، دستگیری نمایندگان خودمدیریتی و پ.ی.د از سوی پ.د.ک را در راستای منافع دولت ترک تعریف کرده و از پ.د.ک درخواست کردند که نسبت به سرنوشت افراد دستگیر شده اطلاع‌رسانی کرده و سریعا ان‌ها را آزاد کنند.

با تشدید حملات ارتش اشغالگر ترک علیه مناطق جنوب کوردستان و سکوت آشکار حکومت بغداد و هولیر که نشانه‌هایی برای همکاری و مشارکت آنها در این حملات است و همچنین بعد از دستگیری نمایندگان خودمدیریتی شمال-شرق سوریه، حکومت هولیر طرح‌های خود را مشترکا با دولت اشغالگر ترک در راستای مقابله با جنبش آزادیخواهی خلق کورد ادامه می‌دهد.

در همین رابطه، مثنی عبدالکریم نماینده دفتر ارتباطات حزب سوریه آینده در طبقا، اعلام نمود که دستگیری نمایندگان خودمدیریتی از سوی حکومت جنوب کوردستان، بر خلاف مبانی سیاسی و پروتکل‌های مورد توافق بین خودمدیریتی و پارت دمکرات کوردستان بوده است.

مثنی عبدالکریم استقبال پارت دمکرات کوردستان از ائتلاف سوری را که با همکاری دولت ترک به حملات وحشیانه‌ای علیه خلق کورد در شمال-شرق سوریه و مناطقی مانند عفرین و سریکانی دست زده است، محکوم کرده و در ادامه افزود: علیرغم این اقدامات، پارت دمکرات کوردستان به دستگیری نمایندگان خودمدیریتی دست زده است.

عبدالکریم در ادامه سخنان خود اظهار داشت که لازم است پارت دمکرات کوردستان نسبت به پیامدهای این اقدام خود اطلاع کافی داشته باشد. همراه با این اقدامات، پارت دمکرات کوردستان آشکارا در حملات و توطئه‌های علیه شمال-شرق سوریه مشارکت داشته و نقش مهمی در تفرقه میان کورد ایفا می‌کند. در همین رابطه عبدالکریم از طرف‌های مسئول در جنوب کوردستان درخواست نمود دستگیرشدگان را آزاد کنند، زیرا چنین اقداماتی در راستای منافع و اهداف آ.ک.پ قرار دارند.

محمد عطی از مسئولین دفتر حزب مدرن و دمکراتیک طبقا نیز در این باره اظهار داشت: موضع حکومت جنوب کوردستان در مقابل رهبری خودمدیریتی از همان ابتدا مایه تاسف بوده و در این اواخر نیز بیش از پیش دچار مشکل شده بود، تا جایی که خصومت پارت دمکرات کوردستان به دستگیری نمایندگان خودمدیریتی در داخل جنوب کوردستان منجر گردید. این اقدام تمام معیارهای بین طرف‌های سیاسی را نقض می‌کند.

محمد عطی ضمن گفتگوی خود با اشاره به همکاری مشهود بین پارت دمکرات کوردستان و دولت اشغالگر ترک علیه کورد، در تمام منطقه اظهار داشت: اقدامات پارت دمکرات کوردستان خیانتی صریح بوده و به منزله قتل‌عام خلق کورد بوده و اهداف اشغالگرانه دولت ترک در جنوب کوردستان را تامین می‌کند.

عطی ضمن سخنان خود خواهان اطلاع از سرنوشت نمایندگان خودمدیریتی و حزب اتحاد دمکراتیک شده و از پارت دمکرات کوردستان درخواست نمود که نسبت به مواضع خود در خصوص خودمدیریتی تجدید نظر کند تا اتحاد خلق کورد در تمام بخش‌های کوردستان تامین گردد.