دولت ترکیه مسئول قتل‌عام جندرس است

٣٢ سازمان و حزب سیاسی در شمال و شرق سوریه خواستار پایان دادن به اشغالگری ترکیه شده و اعلام کردند که دولت ترکیه و گروههای مسلح وابسته به آن مسئول قتل‌عام جندرس هستند که منجر به قتل چهار غیرنظامی شد.

٣٢ سازمان و حزب سیاسی در شمال و شرق سوریه در قامشلو کنفرانس مطبوعاتی درباره قتل‌عام جندرس برگزار کردند.

در این کنفرانس طلال محمد، رئیس مشترک حزب صلح دموکراتیک کوردستان،  بیانیه‌ای را قرائت کرد و اعلام نمود که دولت اشغالگر ترکیه و متحدانش مسئول جنایت جندرس هستند.

در این بیانیه ذکر شدە است، با عملی وحشیانە، گروه تبهکار احرار الشرقیە وابستە بە ارتش ملی سوریه به سوی گروهی از شهروندان کورد که آتش نوروزی در شهر جندرس به پا کرده بودند، تیراندازی کردند و چهار شهروند شهید و چند تن دیگر زخمی شدند.

بە این نیز اشارە شدە است، این جنایات حقایق را در مناطق تحت اشغال نیروهای دولتی ترکیه و تبهکاران آن به ویژه در منطقه عفرین آشکار می‌کند، مدت ٥ سال است کە عفرین از قتل‌عام، دستگیری، شکنجه و غارت توسط بقایای داعش، جبهه النصره و دیگر تبهکاران رنج می‌برد کە دولت ترکیە بە آن مناطق بردە است. بە جز این برای تغییر دموگرافی منطقە خانواده‌های این گروه‌های مسلح تبهکار را به منطقه آورده و در مناطق کوردنشین اسکان داده است.

همچنین تاکید کردە است کە دولت ترکیه و اپوزیسیون، هم در قبال این جنایت و هم جنایت‌های دیگر مسئول هستند. همچنین تلاش‌هایشان برای متهم کردن گروهی نظامی فقط بخاطر پنهان کردن حقیقت وضعیت اسفناک منطقە عفرین و باقی مناطق اشغال شدە در شمال سوریە است.

این ٣٢ سازمان و حزب سیاسی ضمن تسلیت‌گویی به جانباختگان و آرزوی بهبودی برای مجروحان، همچنین از جامعه جهانی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل و کشور آمریکا و روسیه خواستند تا اقدامات فوری برای پایان دادن به اشغال عفرین، سریکانی، گریسپی و تمامی مناطق شمال شرق سوریه توسط دولت ترکیه انجام دهند.

در همین بیانیە آمدە است، ما از همه خلق‌های سوریه می‌خواهیم که مبارزه خود را برای پایان دادن به اشغال خاک سوریه توسط دولت اشغالگر ترکیه، حمایت از قیام ساکنان عفرین و حمایت از خواسته‌های قانونی آنها و بازگشت آوارگان بالا ببرند.