گیلو عیسا: برای از میان برداشتن جنگ ویژه، جامعه باید از خودمدیریتی حمایت کند

گیلو عیسا در رابطه با تداوم جنگ ویژه و روانی دولت اشغالگر ترک علیه روژآوای کوردستان اظهار داشت: برای خاتمه دادن به جنگ ویژه روانی باید جامعه شمال-شرق سوریه از اداره خودگردان حمایت کند.

تمام کشورهای منطقه جنگ ویژه روانی خود را در سوریه به پیش می‌برند

گیلو عیسا عضو کمیته رهبری حزب دمکرات کورد سوریه در رابطه با اقدامات کشورهای منطقه در روژاوای کوردستان اعلام کرد: از ابتدای بحران سوریه دولت‌های منطقه در امور سوریه دخالت می‌کنند. تمام کشورها به منظور دست یافتن به منافع خود جنگ ویژه روانی را در این منطقه انجام می‌دهند. دولت ترک هم با شدیدترین شیوه‌ها جنگ ویژه روانی را ادامه می‌دهد، زیرا می‌خواهد که جامعه را تحت کنترل خود قرار دهد.

در این باره گیلو عیسا اظهار داشت که دولت ترک جاسوسان خود را در منطقه پراکنده کرده است تا اهداف این جنگ ویژه را در میان بخش‌های مختلف جامعه تحقق ببخشند و در این باره افزود: ترویج مواد مخدر، تبلیغات حمله نظامی، اشغال مناطق شمال-شرق سوریه، قطع کردن آب فرات، فتنه‌انگیزی میان خلق و هیات رهبری خودمدیریتی و تعیین محل مناطق مهم برای هوایپماهای بدون سرنشین از جمله رویکردهای این جنگ ویژه است. لازم است که در این باره هوشیار بود.

جنگ روانی تنها از سوی دولت ترک صورت نمی‌گیرد

دولتهایی که در سوریه دخالت کرده‌اند، تنها برای دست‌یابی به منافع خود عمل می‌کنند. در این رابطه گیلو عیسا گفت: جنگ روانی ویژه در روژآوا تنها از سوی دولت ترک دامن زده نمی‌شود، بلکه همزمان روسیه هم این جنگ را ادامه می‌دهد. روسیه هم این جنگ را در راستای منافع خود انجام می‌دهد، زیرا می‌خواهد از طریق این تبلیغات اعلام کند در صورتیکه از مناطق شمال-شرق سوریه عقب‌نشینی کند، دولت ترک با نیروهای نظامی خود مجددا به منطقه حمله می‌کند. همین مسئله در میان خلق به ایجاد تهدید مبدل می‌شود، به همین علت است که خودمدیریتی، مجلس سوریه دمکراتیک و احزاب سیاسی شمال-شرق سوریه در این باره هشدار می‌دهند تا خلق تحت تاثیر جنگ روانی قرار نگیرد.

گیلو عیسا عضو کمیته رهبری حزب دمکرات کورد سوریه خطاب به جامعه شمال-شرق سوریه اظهار داشت: باید هوشیار بود و از جامعه دفاع کرد، باید صفوف خلق منسجم شده و خودمدیریتی و دستگاه‌های رسانه‌ای منطقه مبنای انتشار اخبار و اطلاعات باشد، باید برای حفظ منطقه از شروانان حمایت کرد. این مسئله به معنای پیوند انسان به خاک و سرزمین بوده و تنها از این طریق است که می‌توانیم که در مقابل جنگ ویژه و روانی ایستادگی کرده و به پیروزی برسیم.