حزب اتحاد دمکراتیک به ‌مناسبت ۱۵ آگوست بیانیه‌ای منتشر کرد

پ.ی.د طی بیانیه‌ای سالگرد ۱۵ آگوست را تبریک گفته و اعلام نمود:"باید بیشتر پایبند تفکرات و فلسفه ۱۵ آگوست باشیم."

شورای عمومی حزب اتحاد دمکراتیک (پ.ی.د) به‌مناسبت ۳۸مین سالگرد گام ۱۵ آگوست بیانیه‌ای منتشر کرد.

در بیانیه‌ی پ.ی.د آمده‌ است:

ما ۳۸مین سالگرد ۱۵ آگوست، روز رستاخیز خلق کوردستان را به‌ویژه به رهبر انقلاب بشریت رهبر عبدالله اوجالان، خانواده شهدای آزادی، نیروهای نظامی و انقلابیمان و به‌ویژه به همه انقلابیون و مبارزان آزادی شادباش می‌گوییم.

این سمبل که در وجود فرماندهی نظامی بدست آمد که همه ارزش‌های انسانی را در خود دارد امروز به میعادگاهی در تاریخ خلق‌های منطقه تبدیل ‌شده و انقلابیون را به سمت آزادی و دمکراسی هدایت می‌کند.

اولین گلوله‌ای که توسط فرماندهی نظامی شلیک شد، به مفهومی انقلابی در تاریخ خلق‌های منطقه تبدیل شد که آن‌ها را به سمت آزادی و دمکراسی می‌برد.

گام ۱۵ آگوست که در معنی و مضمون در مبارزات فکری و سیاسی و نظامی وجود دارد اکنون به تئوری‌های مدرسه‌های فکری دمکراسی رهبر عبدالله اوجالان تبدیل شده ‌است که مرزهای جغرافیایی مردم خاورمیانه و جهان را پشت سر گذاشته ‌است.

روحی که اراده گام ۱۵ آگوست ایجاد نمود امروز اراده پیروزی مبارزات آزادی در تمام مناطق را به وجود آورده ‌است. این روح اکنون اساس زندگی آزاد و اساس انقلاب اجتماعی و انقلاب زنان است. همچنین اساس جامعه‌ی دمکراتیک بر اساس استانداردهای ملتی دمکراتیک است. در حالیکه حکومت‌های فاشیستی به سمت پایان و فروپاشی می‌روند، مقاومت خلق انقلابی به اوج رسیده و امروز بیشتر از هر زمانی به آزادی و دمکراسی نزدیک شده‌اند. بر این اساس باید بیشتر پایبند تفکر و فلسفه گام ۱۵ آگوست باشیم و خود را با آن در آمیزیم.

سالگرد گام ۱۵ آگوست را به رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و انقلابیون آزادی و خلق کوردستان و همه خلق‌های انقلابی سوریه تبریک می‌گوییم."