جشن نوروز در دانشگاه کوبانی برگزار شد

جشن نوروز ۲۰۲۳ در دانشگاه کوبانی با شعار "دانش هستی است، هستی نیز وجود است" برگزار شد.

جشن نوروز در دانشگاه کوبانی با شعار "دانش هستی است، هستی نیز وجود است" با حضور بسیاری از دانشجویان برگزار شد.

دانشجویان با لباس‌های سنتی جشن را رنگین ساختند. در این جشن اشعار زیادی خوانده شد، ترانه، سرود و نمایش اجرا شد.

سپس سخنان رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان در خصوص اهمیت نوروز قرائت شد.

هِوین محمد علی رئیس مشترک دانشکده ادبیات در این جشن سخنرانی کرد. هِوین با بیان اینکه نوروز قیام علیه اقتدار است، گفت: نوروز روز رستاخیز و روز قیام در برابر اشغالگری و آغاز زندگی جدید است. اشغالگران می‌خواستند بهار ما را تاریک کنند. اما همیشه در برابر مقاومت خلق شکست خوردند. به عنوان مثال، اخیراً در جندریس، چهار شهروند کورد ما هنگام روشن کردن آتش نوروز به قتل رسیدند. مردم با قیام خود به اشغالگران پاسخ دادند. حکمرانان از جرقه‌ی آتش نوروز هم می‌ترسند.

مراسم با ارائه شعر، آهنگ و نمایشنامه ادامه یافت.