مظلوم عبدی: اگر رژیم ترکیه به حملاتش ادامه دهد آنچه ما نمی‌خواهیم اتفاق بیفتد رخ خواهد داد

فرمانده کل نیروهای سوریه دمکراتیک در گفتگوی با تلویزیون روناهی گفت که از ساعت ٢٢ شامگاه دیروز به وقت محلی مناطق شهبا تا درک در روژاوا بمباران شدند.

فرمانده کل نیروهای سوریه دمکراتیک در گفتگوی با تلویزیون روناهی گفت که از ساعت ٢٢ شامگاه  دیروز به وقت محلی مناطق شهبا تا درک در روژاوا بمباران شدند.

مظلوم عبدی فرماندە کل نیروهای سوریە دمکراتیک در این بارە اعلام کرد: مراکز نظامی و غیرنظامی هدف حملات قرار گرفتند. مقرهای نیروهای دولتی سوریه نیز بمباران شدند. تعدادی شهید و زخمی داریم. طبق اطلاعات دریافتی این حملات تا مدتی بعد ادامه خواهند داشت. روشن است که ارتباطی میان ما و اقدام تروریستی در استانبول نبود. هیچیک از جریانات کردی ربطی به هجوم تروریستی علیه مردم غیرنظامی ندارند.

فرمانده کل قسد با بیان آنکه انفجار استانبول بازی سازمان اطلاعات ترکیه بود و توسط عوامل تبه‌کار آن انجام شد، گفت: "سعی دارند نیروهای ما را در اینباره متهم کنند. همه باید بدانند حملاتی که اکنون به ما انجام می‌شوند از یک‌ونیم سال پیش برنامه‌ریزی شده بودند. رژیم ترکیه حملەی در استانبول را بهانه کرد تا از مردم روژاوا و دستاوردهایشان انتقام بگیرد.او هدف ترکیه را بیرون راندان اهالی روژاوا از سرزمینشان عنوان کرد و گفت: "آنها هرگز نخواهند توانست که با چنین حملاتی اراده ما را بشکنند. نیروهای ما برای این حملات آماده بودند. بنابراین تصور نمی‌کنم که توانسته باشند ضرر زیادی به نیروهای ما رسانده باشند.

در همین رابطە فرمانده مظلوم عبدی ولی هشدار داد اگر که حملات ترکیه ادامه پیدا کنند، همه ضرر خواهند کرد، آنچه که نیروهای سوریه دمکراتیک نمی‌خواهند اتفاق بیفتد. فرمانده کل قسد از خطر وقوع جنگ بزرگ گفت و افزود: "اگر رژیم ترک در این حمله اصرار کند، ما برای مقاومتی بزرگ آماده‌ایم. دامنه جنگ محدود به اینجا نخواهد بود. به همه جا پراکنده می‌شود و همه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. فراخوان ما از طرف‌های مربوطه این است که اکنون به وظایف خود عمل کنند و جلوی هجوم وحشیانه رژیم ترکیه را بگیرند.عبدی ادامه داد: "طبق اطلاعات دریافتی این حملات تا مدتی دیگر ادامه پیدا می‌کنند. در حال حاضر رژیم ترکیه دست به تحرکات زمینی نزده است. ما تدابیر نظامی را اخذ کرده‌ایم ولی برای جلوگیری از آسیب دیدن مردم با تصـیمات امنیتی عمل می‌کنیم.