راهپیمایی خلق در رقە و دیرالزور برای اوجالان

روز گذشتە مردم رقه و دیرالزور برای آزادی و حمایت از رهبر اوجالان راهپیمایی کردند.

واکنش ها علیه انزوای شدید رهبر عبدالله اوجالان همچنان ادامه دارد. ساکنان شهر هیزما در حومه شمالی رقه با راهپیمایی خود خواستار آزادی فیزیکی رهبر اوجالان شدند. راهپیمایی از مقابل ساختمان مجمع عمومی شهرک هیزما آغاز شد. در این راهپیمایی شعارهای «نه به اشغال ترکیه» و «زنده باد رهبر اوجالان» برافراشته شد و بنرهایی با مضامین «حمله تروریستی فاشیسم ترکیه در پاریس علیه مردم کرد را محکوم می کنیم» و «ما خواهان آزادی رهبر اوجلان  هستیم» برافراشته شد. راهپیمایی در میدان عمومی متوقف شد. رئیس مشترک شورای روستای کلته در شمال رقه این بیانیه را قرائت کرد. در این بیانیه آمده است: ما از همه سازمانها و دولتهای قانونی جهان میخواهیم به آزادی فیزیکی رهبر اوجالان کمک کنند. از زمان توطئه بین المللی 15 فوریه 1999، انزوا ادامه دارد. از مارس 2021 در مورد وضعیت سلامتی اوجالان هیچ اطلاعاتی در دسترس نیست  وکلا هفته ای دو بار برای ملاقات درخواست می کنند اما تمام درخواست های ملاقات رد می شود ما تأیید می کنیم که مبارزه و مقاومت ما برای دستیابی به آزادی  رهبر اوجالان ادامه دارد. آنها دست از هدایت خود بر نمی دارند، قوی و با روحیه و مجاهدت شهدایمان سرزمینمان را از دست مهاجمان نجات خواهیم داد. ساکنان حومه شرقی دیرالزور نیز با همین هدف به میدان رفتند. راهپیمایی از مقابل ساختمان مجمع عمومی به سمت مرکز شهر آغاز و در مرکز شهر به تجمع تبدیل شد. در اینجا، عضو مجمع حزب سوریه آینده شهر کرامه ابراهیم آل هندی بیانیه را قرائت کرد. در این بیانیه آمده است: «رهبر عبدالله اوجالان مرد بزرگ این دوران است.

انزوا علیه او بر خلاف قوانین بین المللی و قواعد عدالت انسانی است.

ساکنان حومه شرقی دیروزور نیز در همین رابطە راهپیمایی کردند. راهپیمایی از ساختمان مجلس منطقه شرق به سمت شهر حجین آغاز شد. در راهپیمایی تصاویری از رهبر اوجالان و بنرهای "نه به ترورهای اردوغان" برافراشته شد و در مسیر حجین یک دقیقه سکوت برای احترام برقرار شد  و سپس صلاح سلمان نایب رئیس شورای منطقه شرق بیانیه ای قرائت کرد و در این بیانیه آمده است. ما سکوت بین المللی در برابر اقدامات برنامه ریزی شده دولت ترکیه را محکوم می کنیم. آنها تغییر جمعیتی کوردها، عرب ها، ارمنی ها، آشوری ها و مسیحیان را محکوم می کنند. همه این اقدامات با هدف از بین بردن پروژه ملت دموکراتیک و به دست آوردن دستاوردهای سیاسی به قیمت جان مردم ما در شمال و شرق سوریه انجام می شود.

 دستگیری رهبر اوجالان جنایت علیه حقوق بشر، دموکراسی و آزادی مردم است. در این بیانیه سکوت بین المللی در قبال تحریم محله های شهبا، شیخ مقصود و اشرفیه توسط دولت دمشق محکوم و اعلام شد. در این بیانیه خواستار بسته شدن حریم هوایی شمال و شرق سوریه در مقابل هواپیماهای اشغالگر ترکیه شد.