برگزاری جشن چله‌ی تابستان در روستای زردویی

این جشن به مناسبت آغاز روند کاهش دما و آغاز برداشت محصولات باغی در این زمان برگزار می‌شود

   جشن چله‌ی تابستان در روستای زردویی از توابع بخش باینگان شهر پاوه در استان کرماشان برگزار شد

   این جشن هر ساله پس از گذشت چهل روز از تابستان برگزار میشود و طی آن تعدادی از رسوم کهن اهالی منطقه به اجرا در می‌آید.

   این جشن به مناسبت آغاز روند کاهش دما و آغاز برداشت محصولات باغی در این زمان برگزار میشود.

​​​​​​​   در جشن چله‌ی تابستان مراسمهایی مانند دف نوازی، هلپرکه کردی، مترسک گردانی، اجرای موسیقی و توزیع محصولات باغی انجام میشود.