دبیرکل حزب سوسیالیست متحد مراکش: خلق کورد در راه دستیابی به حقوق خود مبارزه می‌کند

نبیله مونیپ برخورد ترکیه با مسئله کورد را مورد اشاره قرار داده و اظهار داشت که اقتدار سیاسی باید دست از نادیده گرفتن و سرکوب و ستم علیه ملت کورد برداشته و به راه حلی زودرس دست یابد.

 نبیله منیب دبیر کل حزب سوسیالیست متحد مراکش و سخنگوی فدراسیون چپ دمکرات، اعلام کرد که خلق کورد برای موجودیت و آزادی خود دست به مبارزه زده و این مبارزه مبارزه ای عادلانه به شمار می‌رود. نبیله مونیپ برخورد ترکیه با مسئله کورد را مورد اشاره قرار داده و اظهار داشت که اقتدار سیاسی باید دست از نادیده گرفتن و سرکوب و ستم علیه ملت کورد برداشته و به راه حلی زودرس دست یابد.

حزب دمکراتیک خلق‌ها در ٢٣ فوریه در سالن ورزشی آرنا در آنکارا چهارمین کنگره عادی و بزرگ را برگزار نمود. شرکت‌کنندگان خاورمیانه‌ای این کنگره نیز پیامهایی را مبنی بر اعتلای مبارزه منتشر کردند. نبیله منیب دبیرکل حزب سوسیالیست متحد مراکش و سخنگوی فدراسیون چپ دمکرات نیز در این کنگره از مدعوین بود. نبیله در رابطه با  سیاست خاورمیانه، جهان و مبارزه زنان با خبرگزاری ژن نیوز به گفتگو پرداخت.

نبیله منیب با تاکید بر لزوم حمایت بین‌المللی از مسئله کورد اظهار داشت که از دعوت کنگره حزب دمکراتیک خلق‌ها برای مشارکت در این کنگره استقبال کرده‌اند. آنها در مقابله با خیانتهای بزرگی که در جهان روی می‌دهند، مطالبات حق‌طلبانه و آزادیخواهانه خلق‌ها را در مقابل نابرابری‌ها و نیز مبارزه در این راستا را بسیار مهم ارزیابی می‌کنند. منیب در این رابطه اظهار داشت که حقوق خلق‌ها به تاراج می‌رود. تمامی ثروت و تفسیر حقوق و حق در دست جمهوری  متمرکز شده است. به همین دلیل حمایت بین‌المللی از مسئله کورد لازم به نظر می رسد.

باید خلق‌ها از استثمار امپریالیستی رهایی یابند

در بخش دیگری از سخنان خود نبیله منیب اظهار داشت که خلق سالیان درازی است که علیه سیاستهای نئو-لیبرالیستی به مبارزه دست زده است، در این راستا آنچه اساسی و بنیادین است اینست که ما جوانان در این مبارزه و حرکت ایفای نقش کنیم. به همین دلیل باید جوانان در این راستا به پاسخ مناسبی برای این مقطع تبدیل شده و موضعی جدی از خود نشان دهند. با تجارب برخاسته از این مبارزه همرسانی شوند. بهار عربی حرکت و خروش خلق‌ها بود. به منظور رهایی از فرهنگ ارعاب و تهدید، حنبش خلق‌ها از جایگاه مهمی برخوردار است. باید خلق ها از ستم و سرکوب امپریالیستی رهایی یابند.

نبیله منیب در بخش دیگری از سخنان خود افزود که رژیم موجود تکثر و تمایز خلق‌ها را نپذیرفته و اگر این تمایزات به رسمیت شناخته شوند، این تمایزات همراه با مکانیزمهایی مبنی بر عدم تمرکز در تصمیم‌گیری می‌توانند این کشور را آباد کنند. اما با نابودی و شدت بخشیدن بر فشارها این کشور نمی‌تواند به آبادی و پیشرفت دست یابد. اگر ترکیه تمایز را بپذیرد، می‌تواند در بسیاری از زمینه‌ها به موفقیت دست یابد.

منیب با اشاره به مبارزه جهانی زنان نیز اظهار داشت که نه فقط در ترکیه، بلکه در تمامی جهان زنان مشکلات و مصائب فراوانی داشته و در این راستا به منظور ایجاد جامعه‌ای دمکراتیک باید زمینه برای مبارزه مشترک زنان و حل مشکلات آنان ایجاد شود. در این رابطه نخستین مشکل فقدان دمکراسی راستین و واقعی است، دومین مشکل فشارهای برخاسته از اسلام است که در مقطع کنونی به بالاترین مرحله رسیده است. سومین مشکل نیز فرادستی مردان است.

مبارزه خلق کورد برای بقای موجودیت است

نبیله منیب دبیر کل حزب سوسیالیست متحد مراکش و سخنگوی فدراسیون چپ دمکرات در پایان سخنان خود اعلام نمود که خلق کورد که سالیان درازی است به مبارزه دست زده است، و با فشارهای فراوانی نیز مواجه شده است. کوردها برای بقای موجودیت خود و دست یابی به آزادی مبارزه می کنند. کورد تلاش می‌کند تا موجودیت خود را حفظ کند و مبارزه آنها مبارزه‌ای عادلانه است. قدرت سیاسی باید دست از نادیده گرفتن و استثمار و سرکوب برداشته و به سوی راه‌حل گام بردارد.