گولان فهیم: پشتیبانی از مردم لردگان، وظیفه‌ی هر وجدان آگاه است

عضو شورای مدیریتی کژار، به فاجعه‌ی لردگان و اعتراضات و فسادهای گسترده‌ی موجود در ساختار حکومت استعمارگر اسلامی ایران پرداخت

   گولان فهیم، عضو شورای مدیریتی جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان (کژار) در برنامه‌ی «خط سوم»، تلویزیون آرین گفت: باید تمامی خلق‌های ایران و بخصوص خلقمان شرق کوردستان از مردم لردگان پشتیبانی نمایند. اتحاد و همگرایی خلق‌های ایران، رژیم استبدادی اسلامی ایران را مجبور به عقب‌نشینی و انجام تغییر و تحولات ساختاری و بنیادین می‌نماید.

   گولان فهیم، در مورد پشتیبانی‌های گسترده‌ی مردمی از فاجعه‌ی لردگان گفت: سیاست‌‌های ضد اخلاقی و ضد انسانی رژیم استعمارگر اسلامی‌ ایران مسبب رویداد دل‌خراش لردگان است. باید پشتیبانی‌ها از مردم لردگان فراگیرتر و هدفمندتر گردد. تمامی خلق‌های ایران و بخصوص شرق کوردستان از مردم لردگان پشتیبانی نمایند. زنان به‌خصوص مادران ایرانی باید همانند گذشته، پیشاهنگی اعتراضات مردمی به عهده بگیرند. نباید سیاست‌های سرکوب و وحشت‌آفرینی رژيم موجب سکوت فریادهای اعتراضی مردم در کف خیابان‌ها شود. اعتراضات و مقاومت‌های گسترده‌ی مردمی در برابر خشونت و سرکوب می‌تواند پاسخی قاطع به بیدادگری‌های رژیم و هم‌زمان پشتیبانی از لردگان باشد. مقاومت‌های مردمی فراگیر، قطعاً توانایی آن را دارد که پایه‌های استعمار و استثمار رژیم را به لرزه درمی‌آورد.

   وی در ادامه افزود: رژیم استعمارگر اسلامی ایران با سیاست‌های غیرانسانی خود، خواهان از میان برداشتن موجودیت، اراده و ارزش‌های انسانی خلق‌های ایران است. سیاست‌های «بیواقتدار» و تنبیهی رژیم در هر منطقه و استانی در چارچوب استعمار، استثمار و حاکمیت‌ قدرت مرکزی، شدت و گسترش می‌یابد. فاجعه‌ی لردگان روی راستین و واقعی رژیم استعمارگر اسلامی ایران را نمایان نمود. فاجعه‌ِی لردگان نمود بارز به‌اصطلاح پروژه‌های خدمات‌رسانی و سازندگی سپاه پاسداران در قبال‌ خلق‌های ایران است. سپاه پاسداران، نیرویی مردمی نیست بلکه در ماهیت نیرویی استعمارگر و سرکوبگر کننده است.

   عضو شورای مدیرتی کژار در پاسخ به «ضدانقلاب دانستن اعتراضات مردمی شهر لردگان از سوی استاندار لرستان» گفت: تعریف انقلاب از سوی جمهوری اسلامی ایران کاملا اشتباه، سطحی و عوام‌فریبانه است. انقلاب بر اساس اراده و ارزش‌های جوامع‌ ایرانی پدید آمد. انقلاب خلق‌های ایران در سال ١٣۵٧ با رنج و تلاش و اهدای هزینه‌های جانی و مالی مردم باهدف ایستار و مقاومت در برابر ظلم و ستم رژیم پهلوی پدید آمد. حکومت استبدادی اسلامی ایران در حقیقت، انقلاب خلق‌های ایران را غصب نموده، درنتیجه ماهیتاً خود «ضدانقلاب» است. شیوع ایدز در لردگان کاملاً سیاسی است. این رویداد نه‌تنها موضوعی مختص به مردم لردگان است بلکه خلق‌های دیگر را با خطرات بزرگ سلامتی روبرو می‌سازد، از کجا معلوم که در نقاط دیگر ایران فاجعه‌ای مشابه روی ‌نداده است؟. برچسب ضدانقلاب به اعتراضات مردمی به معنای مشروعیت بخشیدن به سرکوب اعتراضات مردمی از سوی سپاه پاسداران و حکومت استعمارگر اسلامی ایران است. حکومت ایران مسئول این رویداد دل‌خراش است. وضعیت کنونی نباید از طرف هیچ فردی که دارای وجدان انسانی و اخلاقی است، پذیرفته شود. وظیفه‌ی فرد فرد، جوامع ایرانی است علیه چنین سیاستی ضد انسانی به ایست و حکومت را مجبور به عذرخواهی و عقب‌نشینی نماید. این امر خود تمرینی عملی در راستای رسیدن به دموکراسی در ایران است.

   وی به اعتراضات مردمی کشور عراق پرداخت و گفت: سیا‌ست‌های رژیم استعمارگر اسلامی ایران نه‌تنها در داخل بلکه در خارج نیز با شکست مواجه شده است. در وضعیت کنونی رژیم استبدادی اسلامی ایران، خواهان نیرومند ساختن دست‌وپای اختاپوس‌وار خود در منطقه است. رژیم به دلیل بحران‌های وجودی خود، دیگر توان جنگ و قدرت‌نمایی‌های پیشین را در خاورمیانه ندارد.

   گولان فهیم، به فساد درون نظام و ساختاری رژیم پرداخت و گفت: با در پیش گرفتن سیاست‌های درست و دموکراتیک می‌تواند جامعه را مدیریت نمود. سیاست‌های رژیم ایران، جامعه‌ را با بحران و خفقانی تاریخی روبرو ساخته است که خود رژیم نیز توان چاره‌جویی برای بحران‌های موجود را ندارد. سیاست دموکراتیک، سیاستی است که اصول و مبانی اخلاقی و انسانی را مبنای وجودی خود قرار می‌دهد، اما رژیم استبدادی اسلامی ایران چنین رویکردی را در کشورداری به تمسخر گرفته است و بیشتر از پیش بر طبل «جنگ، تمامیت‌خواهی و دیکتاتوری» کماکان می‌زند.

   وی در ادامه گفت: دولت و سپاه استعمارگر خود را مالک تمامی نهادها و دستگاه‌ها می‌دانند، اما تمامی نهادها با مشکلات فراوان و متعددی روبرو هستند. تصاحب ارز‌ش‌های مادی و فرهنگی خلق‌های ایرانی خود بزرگ‌ترین دزدی است. سپاه پاسداران نیرویی، استعمارگر و مافیایی است که از طریق نهادهای خود منابع مالی و انسانی جوامع ایران را به تاراج می‌برد.

   گولان فهیم عضو شورای مدیریتی کژار در پایان برنامه‌ی «خط ‌سوم» گفت: رژیم تمامی سیاست‌های ضد انسانی، خود را مشروع و روا می‌داند و هرگونه صدای اعتراضی را غیر مشروع قلمداد می‌کند. سران نظام به‌راحتی می‌توانند هر عمل غیراخلاقی و انسانی را انجام دهند و بدون هیچ محاکمه‌ای آزاد شوند. رژيم تاکنون با اعمال سیاست‌های ضد انسانی و اخلاقی خود توانسته عمر زجر و شکنجه‌وار خود را تداوم بخشد، اما دیگر توان فرافکنی و عوام‌فریبی خود را ازدست‌داده است.