انجمن صنفی معلمان کردستان: عواقب ایجاد این جو ملتهب بر عهده شماست!

​​​​​​​"به آنان می‌گوییم که بیشتر از این از مسئولیت‌های خویش غافل نمانید و بیشتر از این جو ایجاد شده توسط خودتان را در میان فرهنگیان، ملتهب نکنید!"

انجمن صنفی معلمان کردستان، در محکومیت بازداشت، تهدید و احضار گسترده فعالان صنفی و فرهنگیان، بیانیه‌ای منتشر کرد و نسبت به افزایش موج این بازداشت‌ها هشدار داد

 

متن بیانیه انجمن صنفی معلمان کردستان به این شرح است:

"فرهنگیان حق طلب و فرهیخته، اولیاء و دانش آموزان بزرگوار

 

قشر معلمان یکی از اقشاری بوده‌اند که همیشه منافع جمعی را بر منافع و آسایش شخصی خویش ترجیح داده و بارها در عمل نیز این دغدغه را از راه های مختلف فریاد کشیده اند. مگر ما چه می خواهیم به غیر از آموزش و پرورشی درخور ملت و جامعه ای با قدمت فرهنگی هزاران ساله! ما دغدغه های خویش را بارها حضوری و غیر حضوری با مسئولان امر در میان گذاشته ایم اما گویا مسئولان با سکوت و بی اعتنایی خویش خواست ما معلمان را زیر پای سکوت خویش پایمال کرده اند. این بی حرمتی با خواسته های بر حقمان ما را به برگزیدن گونه های دیگری از اعتراضات قانونی و مدنی واداشت. بر این اساس و با پیوستن به فراخوان سراسری شورای هماهنگی تشکل های صنفی دیگر بار با تحصن در مدارس در روزهای ۲۲ و ۲۳ آبان ماه فریاد برحق و قانونی خود را موافق با حقوق مصرحەی خویش در قانون اساسی، برآوردیم!

 

اما شوربختانە گویی مسئولان بە جای دیدن و شنیدن این فریاد حق خواهانە و جبران خطا و کم کاریهای خویش بە پشت پا زدن بە مسائل مزبور از طریق فشار، بازداشت و تهدید همت گماردەاند! مسئولان با این نوع جبهەگیری نشان می‌دهند کە می‌خواهند راەهای قانونی و مسالمت آمیز اعتراضات مدنی را بستە نگە دارند!

 

آنان همکار فرهنگی ما امید شاه‌محمدی از شهرستان دیواندرە را بازداشت و بە مکانی نامعلوم منتقل کردەاند. با هجوم بە خانەی همکار فرهنگیمان اسکندر لطفی در شهرستان مریوان گوشی و لپ‌تاب شخصی‌اش را ضبط و خودش را فردای آن شب بە سنندج احضار و تحت فشار و بازجویی نیروهای امنیتی قرار می‌دهند!

 

و در کمال ناباوری پروندە قبلی مربوط بە تحصن سراسری ۲۲ و ۲۳ مهرماه، ۶ نفر از همکاران فرهنگی سقز با نامهای طاهر قادرزادە، سلیمان عبدی، خالد عبداللهی، احمد قادری، حامد یزدانی و سیدعلی حسینی را کە قبلا توسط دادیار حق‌طلب دادگاه سقز مختومە اعلام شدە و رٲی نهایی مبنی بر تبرئە از اتهام انتصابی صادر شدە بود تحت تٱثیر فشار و اعمال سلیقەهای شخصی تنی چند از مدیران شهری بر دادستانی، پروندە را مفتوح نمودە و آن را آمادە ارائەی حکم قاضی جدید می‌نمایند!!!

 

ما فرهنگیان بە مسئولان توصیە می‌کنیم کە در این برهەی حساس بە قانون پناە بردە و مشکلاتی را کە در اثر سوء مدیریت خویش ایجاد نمودەاند از راەهای مناسب حل و فصل کنند. بە آنان می‌گوییم کە بیشتر از این از مسئولیت‌های خویش غافل نمانید و بیشتر از این جو ایجاد شدە توسط خودتان را در میان فرهنگیان، ملتهب نکنید! ما همیشە نشان دادەایم کە اولین مستمسک ما قانون و گفتگوست، اما هرگز بی‌عدالتی را بر نخواهیم تافت. نگرانی ما نسبت بە رفتارهایتان را با همکارانمان سریعا از بین ببرید وگرنە عواقب ایجاد این جو ملتهب بر عهدە شماست!

 

سر چشمە شاید گرفتن بە بیل/ چو پر شد نشاید گذشتن بە پیل"

 

شایان ذکر است که پس از تحصن سراسری معلمان در روزهای سه‌شنبه ۲۲ و چهارشنبه ۲۳ آبان‌ماه، موج بازداشت، تهدید و احضار معلمان در کشور از سوی نهادهای امنیتی از سر گرفته شده و تا کنون دست‌کم ۳۰ تن از معلمان به نهادهای امنیتی احضار شده‌اند، بیش از ۵۰ معلم، پیام تهدیدآمیز دریافت نموده‌ و دست‌کم ۱۲ معلم، بازداشت شده‌اند.