سهمیه‌بندی ثبت طلاق در ایران

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق اعلام کرد، ثبت رسمی طلاق در دفاتر رسمی از این به بعد سهمیه‌بندی خواهد شد

علی مظفری رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق گفت، این سهمیه‌بندی از روز شنبه ۵ بهمن ماه آغاز خواهد شد. او پیش از این محدودیت در ثبت طلاق و تعیین سقف برای آن را "در راستای سیاست‌های قوه قضاییه در مبارزه با فساد" اعلام کرده بود.

محدودیت در ثبت طلاق به تقاضای کانون سردفتران ازدواج و طلاق و موافقت سازمان ثبت از سوی رئیس قوه‌ی قضائیه ابلاغ شده است.

بر اساس بخشنامه‌ی ابلاغ شده توسط رئیس قوه‌ی قضائیه، هر استان با توجه به جمعیتش دارای سقفی برای ثبت طلاق می‌باشد و سردفتران مجاز به ثبت طلاق بیشتر از این سقف نیستند.

ظاهرا این محدودیت در راستای کاهش تعداد طلاق ایجاد شده است اما معاون توسعه‌ی پیشگیری سازمان بهزیستی ایران این طرح را برای کاهش تعداد طلاق‌ها کافی ندانست و تاثیر چندانی در کاهش سطح طلاق نخواهد داشت.