"آرمان‌ها ضدگلوله هستند" [یادداشت]

هیولاهای 'گرگهای خاکستری' مجهز به؛ تانکهای لئوپارد و بمب‌های شیمیایی آلمانی؛ اف ۱۶ها و شاهین‌های سیاه آمریکایی؛ ۳۰ سال است که قلعه مقاومت قندیل را فتح نکرده‌اند

فعال چپگرای ایرانی آرش آذر در یادداشتی کوتاه که به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته به تصمیم دولت آمریکا در رابطه با رهبران جنبش آزادیخواه کردستان پرداخته است:

 

متن نوشته‌ای آذر در پی می‌آید:

"رژیم ترکیه سه تن از رهبران زن جنبش کردستان را ترور کرد.
The Turkish regime assassinated three female leaders of the Kurdish movement 


رژیم آمریکا برای دستگیری سه تن از رهبران جنبش کردستان جایزه تعیین می‌کند.
The US regime sets a prize for arresting three Kurdish
movement leaders


رژیم آلمان پرچم‌های جنبش کردستان را ممنوع اعلام می‌کند.
The German regime bans flags of the Kurdish movement 


هر سه یکی هستند. فقط تقسیم کار است که متفاوت است.
All three are the same. Just divide the work that is different

 
اولی فاشیسم پان ترکی اسلامیستی است.
دومی فاشیسم امپریالیستی است.
سومی معلم تاریخی دو تای اول است. 
The first is Pan-Turkish Islamist fascism 
The latter is imperialist fascism 
The third is the historical teacher of the first two 

 

ولی هر سه یک واقعیت را نمی‌بینند:
هیولاهای 'گرگهای خاکستری' مجهز به؛ تانکهای لئوپارد و بمب‌های شیمیایی آلمانی؛ اف ۱۶ها و شاهین‌های سیاه آمریکایی؛
۳۰ سال است که قلعه مقاومت قندیل را فتح نکرده‌اند چون‌:
"آرمانها ضدگلوله هستند"
But all three do not see one fact 
 Gray wolfs monsters equipped with 
Leopard tanks and German chemical bombs  
American F-16s and Black Hawks 
For 30 years, Qandil resistance Castle has not been conquered because   
The ideals are bullet-proof