الکل تقلبی جان ۶٩ نفر را در ایران گرفت

تعداد قربانیان الکل تقلبی در ایران به ۶٩ نفر و شمار بستری شدگان به ۴٩٠ نفر رسیده است

بنابر گزارش رسانه‌های داخلی به دلیل مصرف الکل صنعتی در شش استان در ایران تاکنون ۶٩ نفر جان خود را از دست داده‌اند. همچنین ۴٩٠ نفر بستری شده‌اند.

در احواز و رامز در استان خوزستان تعداد قربانیان الکل متانول (صنعتی) به ٣٩ نفر (٣٨ مرد و ١ زن) رسیده است. به گفته‌ی دکتر فرهاد ابول نژادیان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور احواز ٣٧ نفر از فوتی‌ها در احواز و ٢ فوتی دیگر در رامز (رامهرمز) بوده‌اند. این در حالی است که بنابر گزارش وزارت بهداشت تعداد جانباختگان کرونا در استان خوزستان تاکنون ١٨ نفر می‌باشد.

به نقل از خبرگزاری برنا در شهر کرج استان البرز ١١ نفر به دلیل مسمومیت الکلی جانشان را از دست داده‌اند.

در تهران هم مسمومیت متانول هفت نفر را به کام مرگ کشانده است.

در استان سنه نیز شش نفر در اثر مصرف الکل تقلبی جان خود را از دست داده‌اند و ١٧ نفر دیگر به دلیل مسمومیت الکلی در بیمارستان‌های این استان بستری شده‌اند.

در استان مرکزی سه نفر، در اردبیل دو نفر و در کرماشان هم یک نفر به دلیل مصرف الکل جان خود را از دست داده‌اند.

بنابر این آمار تعداد قربانیان مسمومیت الکلی در شش استان در ایران به ۶٩ نفر رسیده است.