۴۰۰ هزار دانش‌آموز سیستان و بلوچستان از آموزش محروم شدند

به دلیل نبود اینترنت و گوشی‌های هوشمند بیش از ۴٠٠ هزار دانش‌آموز سیستان و بلوچستان از ادامه تحصیل محروم شده‌اند

به گزارش کمپین فعالین بلوچ ۴۰۰ هزار دانش آموز در استان سیستان وبلوچستان از آموزش محروم شده‌اند.

پس از شیوع ویروس کرونا در ایران، وزارت آموزش و پرورش تصمیم گرفت تا مدارس را تعطیل کرده و دانش آموزان از طریق اپلیکیشنهای آموزشی به ادامه‌ی تحصیل بپردازند.

در همین راستا با معرفی سامانه‌ی شاد از دانش آموزان خواسته شد تا با ثبت‌نام در این سامانه به آموزش دروس بپردازند.

در استان سیستان و بلوچستان از ۷۰۰ هزار دانش‌آموز، ۴۰۰ هزار تن در این سامانه ثبت‌نام نکردند.

از دلایل اصلی عدم ثبت نام دانش آموزان در این سامانه، نبود اینترنت، نداشتن گوشی‌های هوشمند، فقر و عدم آشنایی دانش‌آموزان و والدین آنها به کار کردن در فضای مجازی می‌باشد.

محرومیت و فقر گسترده، نبود امکانات اولیه‌ی آموزشی، عدم زیرساختهای مناسب مخابراتی و ارتباطی برای آموزش از طریق اینترنت دانش آموزان این استان را از ادامه‌ی تحصیل در شرایط کنونی محروم ساخته است.

بیشتر مردم سیستان و بلوچستان به دلیل بیکاری و فقر از داشتن گوشی‌های ‌هوشمند بی‌بهره هستند.

در سرتاسر ایران ۴۰۰ مدرسه‌ی خشتی و گلی وجود دارد که ۲۰۰ مدرسه یعنی نیمی از کل این مدرسه‌ها در استان سیستان و بلوچستان قرار دارد.

می‌توان گفت سیستان و بلوچستان نمونه‌ی بارز تبعیض ملی، قتلعام فرهنگی و عدم وجود عدالت آموزشی در ایران است که سبب از تحصیل بازماندن کودکان می‌شود که به نوبه‌ی خود در آینده سبب گسترش هر چه بیشتر فقر و محرومیت در میان خلق‌های این منطقه خواهد شد.