۹۹.۶ درصد خانه‌داران در ایران زن هستند!

​​​​​​​بر اساس آمارهای دولتی ۵٢.۶ درصد جمعیت غیرفعال اقتصادی در ایران خانه‌دار هستند

بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران ۲۰ میلیون و ۹۴۶ هزار و ۷۸۷ نفر در ایران خانه‌دار محسوب می‌شوند که این جمعیت ۵۲.۶ درصد از جمعیت غیر‌فعال از نظر اقتصادی را شامل می‌شوند.

 

بر اساس این گزارش ۹۹.۶ درصد از خانه‌داران در ایران را زنان و ۰.۴ درصد را مردان تشکیل می‌دهند. به این ترتیب ۲۰ میلیون ۸۶۲ هزار و ۹۹۹ زن خانه دار هستند.

 

لازم به ذکر است رژیم در طی ۴۰ سال حکومت خود همیشه سعی در نگه داشتن زنان در خانه داشته است و سیاست غیرفعال نمودن زنان و دور کردن آنها از بازار کار در دستور این رژیم ضد زن قرار داشته است.

 

طی سالهای اخیر تبلیغ ازدواج زودهنگام کودکان و دور کردن آنها از تحصیل و وارد شدن به بازار کار بحران کثرت تعداد زنان غیر فعال و خانه دار را افزایش داده است.