سازمان‌های ایزدیان: عید فطر را به باورمندان دمکرات و میهن‌دوست شادباش می‌گوییم

سازمان ایزدی در اروپا عید فطر را به میهن‌دوستان کوردستان و باورمندان دمکرات جهان اسلام و انسان‌دوست شادباش گفته و اعلام می‌دارند:"ما امیدواریم که با همدیگر عیدهایمان را در میهن آزاد، رها و دمکراتیک جشن بگیریم."

سازمان‌های ایزدی در اروپا که متشکل از مرکز اتحاد جوامع ایزدی(NAV-YEK)، سازمان چترآسای مجالس زنان ایزدی(SMJÊ)، مجلس شنگال در تبعید(MŞD)، شعبه اروپای حزب آزادی و دمکراسی ایزدیان(PADÊ)، همبستگی ایزدی‌های سوریه(HÊS)، اتحاد جوانان ایزدی(HCÊ)، مرکز فرهنگ ایزیدخان(NÇÊ)، سازمان چترآسای مجالس روستاهای ایزدی (SMGÊ) در پیامی مشترک عید فطر را به میهن‌دوستان کوردستان و آزادیخواهان مسلمان تبریک گفتند.

در پیام شادباش سازمان‌های ایزدی به مناسبت عید فطر آمده است:

"این عید در شرایط جنگ، فشار، قتل‌عام و اشغالگری باز هم مورد استقبال قرار می‌گیرد. دشمنان کورد و کوردستان سوگند خورده‌اند که اجازه نمی‌دهند عید ملت ما در میان صلح و آرامش برگزار شود. طمع، جنایت و سبعیت به خصلت ویژه آنان مبدل شده‌ است. اما کلید چاره‌یابی بحران این است که ما تمامی خلق‌ها و باورمندان منطقه با اتحاد و روحیه برادری مبارزه خود را علیه ذهنیت و اعمال فاشیست آنان نیرومندتر و گسترده‌تر کنیم. اگر همزمان با باورمندی‌های خویش بتوانیم ذهنیت دمکراسی و نیک‌فرجامی را ترویج دهیم آنزمان دستیابی به زندگی مشترک و آزاد میسر می‌شود.

در سایه مبارزه جنبش آزادیخواهی و صرف هزینه‌‌ای سنگین می‌توانیم بگوییم که چراغ امید زندگی دمکراتیک روشن مانده است. صیانت از خاک و میهن و این مبارزه و شهیدان آن، باورمندی به ازدا (مزدا)ی مهربان را کامل می‌کند. باورمندی و ایمان زیر زنجیرهای بردگی عاقلانه نیست و همچنین نه خداوند، نه وجدان و نه سیاست آنرا نمی‌پذیرند.

بر این اساس و با این امید ما عید میهن‌دوستان کوردستان و تمامی باورمندان دمکرات و انسان‌دوست جهان اسلام شادباش می‌گوییم. ما امیدواریم که با همدیگر عیدهایمان را در میهن آزاد، رها و دمکراتیک جشن بگیریم."