افزایش دما در هند بر سلامت انسان تأثیر می‌گذارد

کارشناسان هشدار داده‌اند که افزایش دما در هند بر سلامت انسان تأثیرات جدی می‌گذارد.

افزایش موج گرما کشور هند را با خطرات جدی مواجه می‌کند. در اکثر شهرهای بزرگ دمای گرما از ۴۵ درجه فراتر رفته است.

در دهلی نو که حدود ٣٠ میلیون نفر در آن زندگی می‌کنند، دمای هوا در روز چهارشنبه به ۵۲/۹ درجه‌ی سانتیگراد رسید. با چنین افزایشی، مقامات نسبت به خطای احتمالی سنسورها تردید دارند.

کارشناسان می‌گویند افزایش درجه‌ی گرما در هند حاصل تغییرات آب‌و‌هوایی و استفاده از ذغال سنگ، نفت و گاز و عدم وجود جنگل است.