جنگل‌های زاگرس همچنان در آتش می‌سوزد

تداوم آتش‌سوزی جنگلهای روژهلات کوردستان منجر به خاکستر شدن بیش از ۲۰۰ هکتار و قتل بسیاری از حیوانات این منطقه شده است.

بنا به گزارش‌‌های رسیده آتش‌سوزی جنگل‌های جوانرو و پاوه که گمان می‌رود بصورت عمدی از سوی دولت ایران صورت گرفته است با گذشت ۶ روز کماکان ادامه دارد.

با اینکه طی این ۶ روز هیچ یک از نهادهای دولتی برای مهار کردن این حریق حتی اقدامی هم نکرده‌اند، فعالین محیط‌زیست و اهالی منطقه برای حفاظت از طبیعت و مکان زندگی‌شان،‌ با امکانات محدودی که در دست دارند به مهار این آتش‌سوزی پرداخته‌اند. اما بدلیل محدودیت امکانات تا به حال این آتش‌سوزی بطور کامل مهار نشده و همچنان ادامه دارد.

گفته می‌شود که بر اثر این آتش‌سوزی بیش از ۲۰۰ هکتار از مراتع سرسبز جنگل‌های بلوط زاگرس در منطقه‌ی جوانرود روژهلات کوردستان در آتش سوخته است. در عین حال تعداد زیادی از حیوانات جنگلی از جمله کبک، سنجاب،‌ بزکوهی، گراز، روباه و ... که در این منطقه زندگی می‌کنند قربانی این آتش‌سوزی شدند.

شایان ذکر است که دیروز کمیته‌ی اکولوژی جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان (کودار) با بیانیه‌ای به این آتش‌سوزی‌ها اشاره کرده و خواستار کارزار مدنی فراگیر برای جلوگیری از نابودی جنگل‌های زاگرس شد.